Arbete med att ta ner och sätta upp ny kopparvajer längs spårvägen i Kungsladugård. Spårvägsarbetarna på bilden har ingen koppling till GP:s granskning.
Arbete med att ta ner och sätta upp ny kopparvajer längs spårvägen i Kungsladugård. Spårvägsarbetarna på bilden har ingen koppling till GP:s granskning. Bild: Jonas Lindstedt

Göteborgs spårvägar: granskningen i korthet

För dig som inte har hängt med i turerna med de senaste skandalerna inom Göteborgs spårvägar.

ANNONS
|

5 november: GP avslöjar att Göteborgs spårvägars vd har gjort fyra polisanmälningar mot medarbetare på bolaget och att kommunen utreder stöld av koppar och entreprenadmaterial samt fusk med arbetstider och bilar inom affärsområde banteknik.

LÄS MER:Efter skandalerna – nya anklagelser skakar Göteborgs spårvägar

11 november: GP:s granskning av anklagelserna visar att tio medarbetare har fått över en halv miljon kronor i lönetillägg hittills i år – bara för hastigt ändrade scheman. Detta trots att det enligt dokument GP tagit del av ofta saknats behov för sådana schemaändringar, vilket krävs i kommunens avtal. Schemaändringarna ska vara tillfälliga, men personal som arbetar natt läggs systematiskt på dagtidsscheman.

ANNONS

LÄS MER:Brister i hanteringen av lönetillägg på Göteborgs spårvägar

11 november: Spårvägens nye vd kallade till krismöte efter GP artikel om nya skandaler. Han kritiserade brister och manade medarbetare att vända sig till närmaste chef i första hand vid misstankar om oegentligheter, snarare än att visselblåsa. Han använde även mycket skarpa formuleringar om medarbetares beteenden.

LÄS MER:Efter GP:s artikel: Spårvägens vd kallade till krismöte

12 november: Ledningen för banteknik inom Göteborgs spårvägar har haft uppgifter om omfattande fusk under flera års tid. Chefer berättar om hur de har försökt stoppa det och genomföra effektiviseringar. Flera av dem vittnar om att de i stället mötts av hårt motstånd, trakasserier och anklagelser.

LÄS MER:Spårvägsledningen informerades om fusk för flera år sedan

14 november: GP:s granskning visar att bantekniks fordon som endast får användas i tjänsten har lämnat Göteborg vid över 30 tillfällen, ofta utan förklaring. De har bland annat gått till Skara, Uddevalla och Varberg och mellan privata adresser. I de flesta fallen vet inte Göteborgs spårvägar vem som har suttit bakom ratten, eller varför.

LÄS MER:Bantekniks bilar tankades över 30 gånger utanför Göteborg

18 november: Göteborgs spårvägar bekräftar omfattande fusk med arbetstider och bilar i en intern utredning. Kontrollsystem har manipulerats och chefer har sett mellan fingrarna på fusket.

LÄS MER:Efter GP:s granskning: Göteborgs spårvägar bekräftar omfattande fusk

19 november: Endrick Schubert (S), ordförande vid Göteborgs spårvägar fram till slutet av förra året, tycker att det är orimligt att hålla honom ansvarig för att inte oegentligheterna inom banteknik uppdagats tidigare.

ANNONS

LÄS MER:Tidigare spårvägsordförande till GP:s reporter: "Ta dig i häcken"

19 november: Medarbetare inom Göteborgs spårvägar har polisanmälts för stöld av kopparledningar och entreprenadmaterial. Men koppar som plockas ned kvitteras inte in och bristfällig dokumentation över entreprenadmaterial omöjliggör fortsatt utredning.

LÄS MER: Misstanken: Koppartjuvar bland spårvägens personal

16 december: I ett mejl slår trafikkontoret larm om att banteknik missköter sitt uppdrag och har underlåtit att fixa kända och trafikfarliga spårfel.Som en konsekvens kan medarbetare kan hållas ansvariga i rättegång om det sker en olycka.

LÄS MER:Trafikkontoret: Banteknik struntade i att laga trafikfarliga spår

18 december: Lönetilläggen för akuta schemaändringar inom Göteborgs spårvägar betalas ut på felaktiga grunder – månad in och månad ut. Nu kan GP visa att systemet med schemaläggning och lönetillägg har varit känt av ledningen för banteknik sedan länge.

LÄS MER:Lönetillägg på banteknik bryter mot reglerna – godkändes av ledningen

2020

12 mars: Efter GP:s avslöjande om omfattande fusk med arbetstider och lönetillägg vid banteknik inom Göteborgs spårvägar är slutsatsen från bolaget att ingen enskild kan lastas för felaktigheterna – fusket har sanktionerats från högsta ledningen.

LÄS MER:Göteborgs spårvägar: Ingen kan ställas till svars för fusket inom banteknik

29 mars: Enskilda medarbetare kan ställas till svars även om chefer godkänt fusk och fiffel. Det menar kommunens visselblåsarfunktion efter rapporten om fusk på Göteborgs spårvägar – till skillnad från bolagets företrädare.

LÄS MER:Visselblåsarkontoret dömer ut Göteborgs Spårvägars slutsatser

ANNONS