Efter GP:s artikel: Spårvägens vd kallade till krismöte

Spårvägens nye vd kallade till krismöte efter GP:s avslöjande förra veckan om nya skandaler. Han kritiserade brister och manade då medarbetare att vända sig till närmaste chef i första hand vid misstankar om oegentligheter, snarare än att visselblåsa.
– Vi måste prata med varandra och ta bort alla apbeteenden som inte ska finnas på en arbetsplats. Det får inte bli på det här viset, konstaterade han under mötet.

ANNONS
|

Under årens lopp har Göteborgs spårvägar skakats av flera skandaler om misstänkta oegentligheter. Nu senast handlar det om banteknik, där cirka 100 anställda ansvarar för underhåll och service av räls och värdefulla kopparledningar.

Läs mer: Tio spårarbetare fick halv miljon för schemaändring

En intern och en extern utredning pågår om misstänkta oegentligheter: kopparstölder, otillåten privat användning av företagets fordon och fusk med arbetstider.

Dagen efter GP:s avslöjande kallade Hans Nilsson bantekniks medarbetare till ett krismöte för att informera om den fortsatta vägen framåt och startade med att beklaga att GP hann berätta om de pågående utredningar före honom.

ANNONS

"Det är trist att vi har artikeln i GP överhuvud taget men vi är ju ett bolag under offentlighetens ficklampa. Jag vill beklaga att ni får se det i GP och inte höra det från mig först. Men jag kan inte styra över vad media gör. Jag har försökt men jag kan inte. Det är viktigt för mig, jag tycker inte om att komma hit på grund av att det är en artikel i GP. Men nu är det en artikel, då vill jag informera er om hur jag har tänkt och vad som hänt. Helst skulle jag, återigen, vilja ha den här dragningen när jag vet vad som egentligen har hänt eller inte", inledde han.

Har du försökt styra över media?

– Nej. Skulle aldrig komma på fråga att styra media. Det som menas är att jag helst skulle vilja ha varit klar med vår utredning, så att jag hade kunnat presentera händelserna och åtgärderna innan våra medarbetarna fick läsa om det inträffade i tidningen. Jag respekterar medias arbete, men tyckte också det var viktigt att så fort som möjligt vara transparent ansikte mot ansikte gentemot medarbetarna.

LÄS MER:Ny vd för Göteborgs spårvägar vill utöva omsorgsfullt ledarskap

"Enklare att prata med sin närmsta chef"

Vd:n har gjort fyra polisanmälningar hittills.

"Jag har inte pekat på någon individ. Anledningen till att jag gjorde anmälan är att jag måste stänga historiken. Man ska inte kunna säga /.../ att det är hallabaloo på banteknik.", motiverade han.

ANNONS

GP har tagit del av en ljudupptagning av informationsmötet där de anställda uppmanas att vända sig till sin närmsta chef vid misstanke om oegentligheter, snarare än direkt till visselblåsarfunktionen.

"Det är mycket enklare att prata med sin närmsta chef och säga att jag har upptäckt det här problemet och så jobbar vi med frågan tillsammans.", sa han.

"Jag har till och med fått en visselblåsning på X (namn på medarbetaren), förstår ni? Efter två månader. Det är inte seriöst."

LÄS MER:Efter skandalerna – nya anklagelser skakar Göteborgs spårvägar

"Det får inte vara så här"

När GP når Hans Nilsson på fredagen förtydligar han:

– Vad jag har sagt är att vi har ett antal visselblåsartips som vi tar på allvar allihop. Vissa av tipsen är svåra att förstå eller att utreda. I vissa fall kan det då vara bättre att ta frågan med sin närmsta chef eller en högre chef så vi får en chans att åtgärda saker innan de blir visselblåsningar, inte att man inte ska visselblåsa.

Poängen med själva visselblåsarfunktionen är väl att anonymt kunna lämna uppgifter för den som är rädd för repressalier?

– Helt rätt. Absolut. Men jag har ju ett exempel där man har visselblåst på en ny chef som jobbat under två månader och det är inte okej.

ANNONS

Utreds inte det tipset då?

– Självklart utreds även det tipset, även om jag tycker att det är en okynnesvisselblåsartips så måste det utredas, oavsett vilket.

Han sa också på mötet: "jag vet att det är en del som det är sanning i och jag accepterar inte att ni inte gör rätt i bolaget. Nu gick jag igång igen för det berör mig så jävla... det får inte vara så här."

Vad menar du med att det är en del som är sanning?

– Så sa jag inte, tvärtom, jag sa att vi undersöker om det finns en sanning i visselblåsartipsen eller inte. Det finns en del som vi misstänker att det finns en sanning i och som säkert kommer att vara korrekta medan andra kan innehålla delar som kan ha gjorts i egenintresse, säger han.

LÄS MER:Göteborgs Spårvägar stänger av ytterligare en chef

"Jag vill vara aptydlig"

När GP läser upp ordagrant vad han sagt på mötet säger han så här:

– Det finns en del som vi kan misstänka att det finns en sanning i och en del som det inte finns sanning i. Oavsett vilket är det viktigt för oss att vi undersöker om uppgifterna är korrekta eller inte så att det blir rätt och riktigt framledes.

ANNONS

Vid mötet informerade han också om att den psykosociala arbetsmiljön utreds efter uppgifter om kränkningar, negativt språkbruk och umgängeskultur. Han poängterade att det är "2020 och att det inte går att ha en taskig attityd till medarbetare och arbetsuppgifter".

"Jag vill vara aptydlig. Alla har alltid en chans hos mig. Alla har alltid en chans att förklara sig och gå vidare och börja om igen. Jag vill också vara tydlig med att om man inte tar den chansen och tror att man kan fortsätta som man gjort historiskt så är man inte längre i mitt förtroenderegister."

LÄS MER:Vd:ns krisbrev efter GP:s granskning: "Mycket allvarligt"

Men han underströk också på mötet att regelverk och riktlinjer inom banteknik kan vara otydliga och i behov av översyn. Avslutningsvis bjöds alla på lunch "som plåster på såren" samtidigt som medarbetarna uppmanades att samtala om framtiden och om vad han har sagt.

"Lite lunch i dag som plåster på såren, sitt kvar och snacka lite, är jag helt lost, är han helt borta eller har han rätt och vad gör vi i nästa steg. Käka, umgås och ta det inom grupperna sinsemellan".

På fredagen väntas Spårvägens egen internutredning vara klar. Den utredning som inletts av stadsledningskontoret dröjer till slutet av månaden.

LÄS MER:Chefer tvingas bort från sina tjänster hos Göteborgs spårvägar

ANNONS