Hans Nilsson, vd på Göteborgs spårvägar polisanmälde anställda på bolaget i oktober.
Hans Nilsson, vd på Göteborgs spårvägar polisanmälde anställda på bolaget i oktober. Bild: Meli Pettersson Ellafi

Efter skandalerna – nya anklagelser skakar Göteborgs spårvägar

Förra året skakades Göteborgs spårvägar av en rad skandaler och den nye vd:n har sagt att bolaget har vidtagit de åtgärder som krävs. Men tidigare anklagelser om misstänkta stölder fick aldrig några konsekvenser. Nu kan GP avslöja att kommunen på nytt utreder omfattande stölder och fusk – och har polisanmält flera anställda med anledning av anklagelserna.

ANNONS
|

GP granskade förra året Göteborgs spårvägar. Anklagelserna haglade från visselblåsare om trafikfarliga fordon, kompislöner, felaktiga tillsättningar av tjänster, jäv, vänskapskorruption och arbetsmiljöproblem.

LÄS MER:Göteborgs spårvägar får skarp kritik

Flera chefer har fått lämna sina jobb och bolaget har fått en ny vd, Hans Nilsson.

LÄS MER:Chefer tvingas bort från sina tjänster hos Göteborgs spårvägar

– Vi har gjort den utredning som krävs och vidtagit de åtgärder som krävs, sade han till GP i september.

LÄS MER:Så ska Göteborgs spårvägars nya vd undvika en ny spårvagnsskandal

Det han inte berättade var att Göteborgs spårvägar redan då skakades av nya anklagelser.

Stölder, fusk och otillåten bilanvändning

I juli i år kom ett nytt omfattande visselblåsartips in till kommunens visselblåsarfunktion. Det handlar bland annat om att chefer och anställda stjäl material och säljer det svart, att de använder bilar på ett otillåtet sätt och tillskansar sig felaktiga löneförmåner. Stora delar av tipset har sekretessbelagts, med hänvisning till att utredningen som nu pågår kan komma att leda fram till en polisanmälan.

ANNONS

Men GP har genom källor kunnat bekräfta att den utredning som kommunen har upphandlat genom KPMG rör affärsområde Banteknik på Göteborgs spårvägar. Banteknik sköter service och underhåll av bland annat räls och kontaktledningar.

"Just nu pågår internutredningar inom ett antal områden. Internutredningarna omfattar området Banteknik inom GSAB", skriver Malin Andersson, HR-chef på Göteborgs spårvägar till GP.

Utredningarna som hon nämner rör just hantering av metall, arbetstid, entreprenadmaterial och fordon. Enligt uppgifter till GP har revisionsbyrån KPMG gjort intervjuer med personer kopplade till Banteknik.

I uppdraget som kommunen har gett till KPMG ingår att titta på materialåtgång, bilanvändning och anställdas löner. Banteknik hanterar bland annat värdefulla kopparledningar för spårvägen. I ett styrelseprotokoll från Göteborgs spårvägar framgår det att styrelsens ställt frågor kring kopparhanteringen, att en mer grundlig översyn av kopparhanteringen ska göras, men att det inte sedan tidigare finns rapporterade avvikelser eller brister.

Elva tips sedan september

Bara sedan början av september har det dessutom inkommit elva nya visselblåsartips som rör liknande omständigheter vid Banteknik. Dessa har inte offentliggjorts löpande utan har dykt upp på stadsledningskontorets postlista först efter att GP har begärt ut dem.

– Det hanteras utifrån uppdraget som vi lade i somras. Omständigheterna i tipsen har varit sådana att det inte har varit några nya grejer utan detaljer kring de områden som vi redan hade upphandlat, säger Anna Ljungkvist, interncontroller på Göteborgs stad.

ANNONS

Hans Nilsson har nu varit vd i drygt två månader.

Hur ser du på anklagelserna som har framkommit i de här tipsen, det är ju ganska grova uppgifter om omfattande stölder och fusk med arbetstid och bilar?

– Jag tar varje visselblåsartips på allvar, utredningen kommer visa om det är fakta och belägg för alla påståenden som har givits. Finns det fakta och belägg för det så kommer vi att vidta åtgärder så att det här inte upprepar sig i framtiden, säger Hans Nilsson.

När du var intervjuad i GP i september så sa du att ni har vidtagit de åtgärder som krävts, men du nämnde inte alls de här anklagelserna. Varför då?

– Ni träffade ju mig min tredje arbetsdag så det var kanske lite för tidigt. Vi har vidtagit de åtgärder som finns på de historiska händelserna och nu vidtar vi på de visselblåsarärenden som kommit in.

Det här första tipset kom ju in i juli?

– Som sagt, jag går inte in på de enskilda tipsen, jag väljer att behålla det baserat på den utredningssekretess som är. Det vet du också att flera av dem har återkommit om och om igen.

Polisanmälan har gjorts

Utredningen som nu genomförs ska vara färdig den 15 november, enligt Hans Nilsson.

ANNONS

– Jag kommer ta allt i en helhet till den 15 så jag har ingenting att dölja. Vi ska ta upp det här till ytan så att det blir rätt och riktigt fortsättningsvis.

Redan i slutet på förra året kom ett visselblåsartips om att anställda på ett annat affärsområde inom Göteborgs spårvägar, Trafikantservice, ägnade sig åt stölder av material och sålde det svart.

Bolaget kunde efter utredning konstatera att en mindre mängd material sålts och använts för en gemensam kaffekassa. Men de mer omfattande anklagelserna om stölder för personlig vinning kunde varken bekräftas eller dementeras och utredningen lades ned.

Varför gjordes inte en större översyn i samband med det?

– Jag kan inte kommentera det, jag är inte ansvarig för trafikantservice, jag ansvarar enbart för affärsområde spårvagn och banteknik. Så jag kan inte den historiken och har inte satt mig in i den heller.

Den 10 oktober gjorde Hans Nilsson fyra olika polisanmälningar, som GP har tagit del av. De är inte riktade mot någon enskild person utan rör stöld av koppar, fusk med arbetstider, privat otillåten användning av arbetsgivarens bilar och stöld av entreprenadmaterial. Enligt anmälningarna finns det misstänkta i ärendena, men vid anmälningstillfället hade Hans Nilsson inte tagit del av deras identitet.

ANNONS

"Ett av dessa brott är att en grupp anställda tagit begagnad ledningstråd av koppar och sålt den".

Hans Nilsson säger att han gjorde anmälan för att få bort Göteborgs spårvägars historik av oegentligheter.

– Det är för att jag vill få bort all historik. Jag vill rensa, jag vill att det ska vara korrekt och riktigt framåt. Jag har hållit på det här ett tag och vill inte heller vidta åtgärder som är felaktiga mot medarbetare som sköter sitt jobb på ett bra sätt.

ANNONS