Spårvägsledningen informerades om fusk för flera år sedan

GP kan avslöja att ledningen för banteknik inom Göteborgs spårvägar haft uppgifter om omfattande fusk under flera års tid. Chefer berättar nu om hur de har försökt stoppa det och genomföra effektiviseringar. Flera av dem vittnar om att de i stället mötts av hårt motstånd, trakasserier och anklagelser.
– Hade jag inte sett fusket själv hade jag aldrig trott på det. Det är satt i system och så utbrett att öronen trillar av, säger en före detta chef.