Tidigare spårvägsordförande till GP:s reporter: "Ta dig i häcken"

Endrick Schubert (S), som var ordförande i Göteborgs spårvägar fram till slutet av förra året, tycker att det är orimligt att hålla honom ansvarig för att inte oegentligheterna inom banteknik uppdagats tidigare. När GP ringer lägger han istället på luren.
– Ja då kan du ta dig i häcken, säger han och avslutar samtalet.