Arbete med att ta ner och sätta upp ny kopparvajer längs spårvägen i Kungsladugård.
Arbete med att ta ner och sätta upp ny kopparvajer längs spårvägen i Kungsladugård. Bild: Jonas Lindstedt

Efter GP:s granskning: Göteborgs spårvägar bekräftar omfattande fusk

Omfattande fusk med arbetstider, medarbetare som har haft lönetillägg trots att de haft semester, manipulerade kontrollfunktioner i bilar och bristfälligt ledarskap. Göteborgs spårvägar bekräftar nu i sin interna utredning flera av de brister som GP avslöjade i förra veckan.

ANNONS
|

GP har i en rad artiklar granskat affärsområde banteknik inom Göteborgs spårvägar de senaste veckorna efter att nya visselblåsartips kommit in till kommunen. Samtidigt har en intern utredning pågått på bolaget. Den skulle ha varit färdig i fredags, men blev klar först på måndagsmorgonen. I utredningen, som har genomförts i samarbete mellan Göteborgs spårvägar och revisionsbyrån KPMG, bekräftas en stor del av de brister som vi har avslöjat.

"Att medvetet rapportera fel och och planera så att lönen blir så stor som möjligt är enligt KPMG:s arbetsmaterial ett utbrett beteende inom vissa delar av banteknik", slår rapporten fast.

ANNONS

LÄS MER:Brister i hanteringen av lönetillägg på Göteborgs spårvägar

Göteborgs spårvägar bekräftar nu flera av de brister inom banteknik som GP har berättat om.
Göteborgs spårvägar bekräftar nu flera av de brister inom banteknik som GP har berättat om. Bild: Jonas Lindstedt

Lönetillägg för schemaändringar – på semestern

Fem personer pekas ut som "informella ledare" som gynnats särskilt av utnyttjande av felaktiga lönetillägg. Flera av dem har långt mer övertid än vad som är tillåtet, 200 timmar om året. De återfinns på flera olika enheter inom banteknik.

LÄS MER: Spårvägens vd: "Det får inte lov att ske"

GP har tidigare berättat om hur en spårtekniker fått lönetillägg på över 22 000 kronor i månaden – varav drygt 11 000 var övertidstillägg. Den mannen har haft 289 övertidstimmar, bara fram till och med september.

GP kunde även avslöja hur nästan alla medarbetare på en enhet, spår, fått över 30 000 kronor i TA-tillägg för tillfälligt ändrad arbetstid. Tillägget får man om schemat måste ändras med kort varsel, men medarbetare som jobbar mycket natt är systematiskt lagda på dagtidsschema och får sitt schema en vecka i taget, enligt personer som GP pratat med.

Nu konstaterar KPMG att medarbetare på den utpekade enheten får ut TA-tillägg även när de har semester. Detta måste undersökas vidare, enligt revisionsbyrån. En genomgång av arbetstider och lönetillägg ska nu göras på individnivå av samtliga medarbetare inom banteknik för 2019.

LÄS MER:Göteborgs spårvägar: granskningen i korthet

Mer än var femte körning utanför arbetstid

Även användandet av kommunens bilar har granskats av KPMG och Göteborgs spårvägar. Slutsatsen är att rutiner inte följs, att fordon missbrukas och att installerade kontrollfunktioner i bilarna manipuleras till så hög grad att detta bara kan förklaras av brister i både struktur och och ledarskap.

ANNONS
Bantekniks bilar missbrukas och kontrollfunktioner i bilarna manipuleras.
Bantekniks bilar missbrukas och kontrollfunktioner i bilarna manipuleras. Bild: Jonas Lindstedt

"Att exempelvis låna fordon över helgen för att flytta eller köra grus till det privata hemmets uppfart har varit företeelser som ansetts okej eller som setts mellan fingrarna med", står det i rapporten.

LÄS MER:Efter GP:s artikel: Spårvägens vd kallade till krismöte

GP har tidigare berättat att det kommunala bolaget inte vet vem som har suttit bakom ratten i över två tredjedelar av fallen då bantekniks bilar tankats utanför Göteborg och den del av Mölndal som omfattas av spårvagnsnätet. Detta trots att personliga tankkort ska krävas för att tanka. Men en stor del av tankningar har alltså ändå inte gått att knyta till enskilda personer, något som nu ska ändras.

LÄS MER:Bantekniks bilar tankades över 30 gånger utanför Göteborg

"Vi säkerställer att endast tankkort registrerade för individ finns i systemet", slår rapporten fast.

Över en femtedel av medarbetarna som har granskats, 18 personer, har kört utanför registrerad arbetstid. Det handlar om 22 procent av alla granskade körningar där föraren har varit inloggad i kommunens system för automatisk körjournal, ISA. KPMG har fortfarande inte lyckats undersöka om dessa personer haft beredskap som på något sätt kan förklara körningarna. Men Göteborgs spårvägar konstaterar flera exempel på otillåten användning.

Flera personer har enligt rapporten tagit hem fordon när de har varit i beredskap som sedan har övergått i veckovila. Då har de fortsatt att använda kommunens bilar.

ANNONS

"Fordonet ska alltid återlämnas vid beredskapen slut", konstaterar rapporten.

Nästan två tredjedelar av de granskade medarbetarna kan även misstänkas för att ha kört till sina hemadresser utan att vara inloggade i systemet, vilket är ett krav.

"Inga av dessa körningar är därmed godkända utifrån Göteborgs spårvägars perspektiv", skriver bolaget.

Fem procent av körningarna har gått till tre medarbetares exakta hemadresser. Bilar har även kört till adresser som ligger i närheten av totalt 45 medarbetares hem.

Trots att en medarbetare varit sjukskriven eller ledig under större delen av 2019 har en bil gått flera gånger i månaden till personens hemadress, nästan 50 minuters bilfärd från det kommunala bolagets lokaler. Bilen har även parkerats där över natten.

Nu ska nya regler, rutiner och instruktioner omedelbart tas fram. Fordonen ska skyddas och kontrolleras för att förhindra vidare missbruk och säkerställa att nycklar till bilarna hanteras korrekt. Samtliga fordon ska kräva inloggning, fordonsposition, alkolås och ett nytt GPS-system ska installeras som kraftigt försvårar missbruk. Att bilarna används korrekt ska även följas upp dagligen av särskilt utsedda medarbetare.

LÄS MER:Spårvägsledningen informerades om fusk för flera år sedan

För att kunna knyta personer till missbruket av bilar beställer nu bolaget en fördjupad granskning av enskilda medarbetare. Den utredningen ska även ske i samarbete med polisen.

ANNONS

Medarbetare har fått erinran om olämpligt språkbruk

Det har enligt rapporten även rått en "låt-gå"-mentalitet i ledarskapet och en jargong som inte ska vara acceptabel i ett modernt företag har tillåtits.

"Banteknik behöver åtgärda brister i både det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den psykosociala arbetsmiljön".

LÄS MER:Spårvägsledningen informerades om fusk för flera år sedan

GP har tidigare berättat om hur personer som har försökt stoppa fusket säger att de istället mötts av trakasserier och motstånd. Två medarbetare, varav en gruppchef, har fått en muntlig erinran efter att de har erkänt ett olämpligt språkbruk om bland annat medarbetare. Det har handlat om ord som blatte och idiot, enligt rapporten.

ANNONS