Lönetillägg på banteknik bryter mot reglerna – godkändes av ledningen

Lönetilläggen för akuta schemaändringar inom Göteborgs spårvägar betalas ut på felaktiga grunder – månad in och månad ut. Nu kan GP visa att systemet med schemaläggning och lönetillägg har varit känt av ledningen för banteknik sedan länge. Upplägget godkändes igen så sent som i oktober. När GP begär ut lönestatistik från Göteborgs spårvägars HR-chef kan hon inte ge en klar bild av lönenivån på grund av de omfattande tilläggen.