Arbete med att ta ner och sätta upp ny kopparvajer längs spårvägen i Kungsladugård. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.
Arbete med att ta ner och sätta upp ny kopparvajer längs spårvägen i Kungsladugård. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Bild: Jonas Lindstedt

Göteborgs spårvägar: Ingen kan ställas till svars för fusket inom banteknik

Efter GP:s avslöjande om omfattande fusk med arbetstider och lönetillägg vid banteknik inom Göteborgs spårvägar är slutsatsen att ingen enskild kan lastas för felaktigheterna – fusket har sanktionerats från högsta ledningen.
– Det är i huvudsak ett styrnings- och ledningsproblem, säger Hans Nilsson, vd vid Göteborgs spårvägar.

ANNONS
|

GP kunde i en rad artiklar under slutet av förra året avslöja omfattande oegentligheter inom Göteborgs spårvägar. Det gällde bland annat fusk med arbetstider och lönetillägg, arbetsfordon som använts utanför arbetstid och misstänkta kopparstölder.

I dag släppte revisionsfirman KPMG den fördjupade rapport som initierades efter sommarens och höstens många visselblåsartips. I den har 78 anställdas förehavande närgranskats och en längre tidsperiod än tidigare utretts.

LÄS MER:Efter skandalerna – nya anklagelser skakar Göteborgs spårvägar

LÄS MER:Göteborgs spårvägar: granskningen i korthet

KMPG kommer med allvarlig kritik:

Verksamhetsfordon [har] missbrukas för körningar utöver tjänsten både under ledig tid, under beredskapstid samt under arbetstid (...) En majoritet av alla körningar sker utan inloggad förare. Detta trots att varje enskild anställd vid utkvittering av loggdosa skriver på att de skall logga in vid framförande av fordon.

ANNONS

Bolaget har inte visat några interna rutiner för att hantera anställda som arbetar fler än 200 övertidstimmar per år.

Systematiskt felaktig schemaläggning

GP:s granskning av lönelistor visade att TA-tilläggen inom banteknik har kostat skattebetalarna över en miljon kronor fram till och med september 2019. Nästan hälften av summan hade gått till tio medarbetare. Tillägget i den form som används finns bara vid banteknik och inga andra verksamheter vid Göteborgs spårvägar.

I reglerna för det lokala avtalet ska tillägget endast betalas ut i samband med förändring av grundschemat på kort varsel, kortare än tio dagar, på grund av oförutsedda nödvändiga arbeten. Men GP har kunnat berätta att personal systematiskt har schemalagts dagtid trots att de jobbar natt. Mot den bakgrunden har utbetalning av lönetillägget kunnat rullat på.

LÄS MER:Trafikkontoret: Banteknik struntade i att laga trafikfarliga spår

LÄS MER:Tidigare spårvägsordförande till GP:s reporter: "Ta dig i häcken"

"Vidtagit tillräckliga åtgärder"

Trots slutsatserna kommer sannolikt inga enskilda medarbetare drabbas av åtgärder, säger Hans Nilsson, vd vid Göteborgs spårvägar.

– När vi har haft klargörandesamtal framträder bilden av att "så här har vi gjort under en lång tid", det har varit historiskt och kulturellt accepterat. Många exempel visar att man har haft en dialog med chef och trott sig göra rätt, säger Hans Nilsson.

Han menar alltså att problemen främst uppstått till följd av styrnings- och ledningsproblem.

ANNONS

– Vi tror att de åtgärder vi redan vidtagit, klargörande samtal och historiska disciplinära åtgärder, är tillräckliga.

– Men vi ska titta på det en gång till, och koppla in juridisk expertis, så vi säkerställer att vi gör en hundraprocentig korrekt bedömning, säger Hans Nilsson.

LÄS MER:Efter GP:s granskning: Göteborgs spårvägar bekräftar omfattande fusk

Kopparutredning kvarstår

Inom ett område kan det dock fortfarande hända saker.

Angående de misstänkta kopparstölderna skriver KPMG att hanteringen är bristfällig:

Koppar köps in för arbeten som inte genomförs fullt ut. Kopparn märks inte upp per projekt och avdelningen kontaktledning hämtar själva ut koppar från lagret vid behov. Gällande nedmonterad koppar bryts kontrollkedjan mellan nedmontering och återvinning då kopparn blir liggande minst ett dygn på ett lager dit alla anställda har tillträde innan den körs till återvinning. Återrapporteringen av nedmonterad koppar sker muntligen från kontaktledning till anställd på GSAB utan ytterligare kontroll så som t.ex. vägning.

KPMG har genomfört sin granskning i samverkan med polisen. Vad Göteborgs spårvägar anbelangar kvarstår endast en sak för dem att utreda:

– Vi vill gärna att de fullföljer utredningen angående koppar. Vi har kommit så långt vi kan och vill nu att polisen tittar på det i detalj, säger Hans Nilsson.

Så det kan bli aktuellt med polisiära åtgärder rörande den misstänkt stulna kopparn?

ANNONS

– Ja, beroende på utfallet är det fortfarande öppet som ett alternativ.

Enligt Hans Nilsson kommer man nu fortsätta med den handlingsplan som togs fram i november. Han lyfter bland annat fram TA-tilläggen minskat med 35 procent och att man gått från 30 till 95 procents inloggning när arbetsfordon används, samt att andelen övertid har minskat.

In-Anna Knutsdotter vid stadsledningens visselblåsarfunktion, som beställt rapporten från KPMG, har i nuläget inga kommentarer till rapporten.

– Jag håller precis på att gå igenom den, säger hon till GP.

ANNONS