Hösten 2019 avslöjade GP att anställda på banteknik i Göteborgs spårvägar bland annat fuskat med lönetillägg. Spårvägsarbetarna på bilden har ingenting med granskningen att göra.
Hösten 2019 avslöjade GP att anställda på banteknik i Göteborgs spårvägar bland annat fuskat med lönetillägg. Spårvägsarbetarna på bilden har ingenting med granskningen att göra. Bild: Jonas Lindstedt

Visselblåsarkontoret dömer ut Göteborgs Spårvägars slutsatser

Enskilda medarbetare kan ställas till svars även om chefer godkänt fusk och fiffel. Det menar kommunens visselblåsarfunktion efter rapporten om fusk på Göteborgs Spårvägar – till skillnad från bolagets företrädare.

ANNONS

I höstas kom en andra omgång visselblåsartips som rörde Göteborgs spårvägar i allmänhet och avdelningen banteknik i synnerhet. Samtidigt som revisionsfirman KPMG utredde tipsen, på uppdrag av stadsledningskontorets visselblåsarfunktion, kunde GP avslöja att anställda bland annat fuskat med arbetstider och kört tjänstebilar privat.

Trots att KPMG i sin slutrapport närgranskat enskilda medarbetare kommer sannolikt ingen av dem drabbas av påföljder. Detta eftersom regelbrotten enligt Hans Nilsson, vd vid Göteborgs spårvägar, främst skett som ett resultat av styrnings- och ledningsproblem.

– När vi har haft klargörandesamtal framträder bilden av att "så här har vi gjort under en lång tid", det har varit historiskt och kulturellt accepterat. Många exempel visar att man har haft en dialog med chef och trott sig göra rätt, sa Hans Nilsson tidigare till GP.

ANNONS

– Vi tror att de åtgärder vi redan vidtagit, klargörande samtal och historiska disciplinära åtgärder, är tillräckliga. Men vi ska titta på det en gång till, och koppla in juridisk expertis, så vi säkerställer att vi gör en hundraprocentig korrekt bedömning.

"Bör hållas ansvariga"

Men i bedömningen som stadsledningskontorets visselblåsarfunktion själva gör låter det annorlunda:

"Ett otydligt ledarskap och ett otydligt förhållningssätt skapar grogrund för felaktig hantering och kan ses som ett tyst, eller i flera fall, tydligt medgivande att frångå regelverk (...) Det fråntar dock inte ansvaret från den enskilde medarbetaren".

"Vad gäller överträdelse av regler, riktlinjer, rutiner och lagstiftning bör både enskilda medarbetare och för tiden aktuella chefer hållas ansvariga för sina ageranden i den mån det är möjligt".

Därför rekommenderar visselblåsarfunktionen att Göteborgs spårvägar nu överväger ytterligare påföljder. Det skulle exempelvis kunna röra sig om skriftliga varningar, omplaceringar eller uppsägningar.

– När vi läser rapporten framkommer många överträdelser, exempelvis privat nyttjande av tjänstefordon. Man har brutit mot bolagets riktlinjer och troligen också mot den lagstiftning som finns att förhålla sig till och då blir rekommendationen till bolaget att överväga arbetsrättsliga åtgärder, säger In-Anna Knutsdotter, interncontroller vid visselblåsarfunktionen.

I bedömningen påpekar de att privat bruk av tjänstefordon även kan strida mot skatteverkets förmånsregler, något varken medarbetare eller chefer tycks ha varit medvetna om.

ANNONS

LÄS MER:Efter GP:s granskning: Göteborgs spårvägar bekräftar omfattande fusk

LÄS MER:Brister i hanteringen av lönetillägg på Göteborgs spårvägar

Väntar med att kommentera

Göteborgs spårvägar har till 8 april på sig att berätta för visselblåsarfunktionen vilka, om några, åtgärder de kommer att vidta. Bolagets vd Hans Nilsson avböjer att kommentera saken fram till dess.

In-Anna Knutsdotter understryker att stadsledningskontoret inte haft tillgång till samma detaljerade material som Göteborgs Spårvägar själva.

– Någon har gjort de här sakerna, men den exakta bilden sitter inte vi med, därför måste vi rekommendera bolaget att titta på det helt enkelt.

I frågan om missbruk av fordon borde det väl gå att utkräva ansvar av enskilda medarbetare?

– Det beror på hur de individuella analyserna ser ut, de har jag inte sett så jag kan inte uttala mig om det. Det får bolaget göra som sitter med hela bilden, de har ansvaret hela vägen, säger In-Anna Knutsdotter.

Hon påpekar också att bolaget redan kan ha vidtagit åtgärder.

– Men vi vill ha en återrapportering kring vad de gör. Vi kan se att det fanns substans i mycket av det som tipsen handlade om och det är viktigt att bolaget tar tag i detta. Väldigt mycket arbete behöver göras, helt enkelt, säger In-Anna Knutsdotter.

LÄS MER:Lönetillägg på banteknik bryter mot reglerna – godkändes av ledningen

LÄS MER:Spårvägsledningen informerades om fusk för flera år sedan

ANNONS