Bantekniks bilar tankades över 30 gånger utanför Göteborg

Skara, Varberg och Uddevalla: bantekniks fordon som endast får användas i tjänsten har lämnat Göteborg vid över 30 tillfällen, ofta utan förklaring. De har gått mellan privata adresser och i de flesta fallen vet inte det kommunala bolaget Göteborgs spårvägar vem som har suttit bakom ratten, eller varför. Det visar GP:s granskning.