Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborg har blivit en stor byggarbetsplats och det får konsekvenser för trafiken. Bild: Måns Langhjelm
Göteborg har blivit en stor byggarbetsplats och det får konsekvenser för trafiken. Bild: Måns Langhjelm

Adam Cwejman: Göteborgsbilistens tysta lidande

Att åka bil genom Göteborg är närmast att betrakta som en sorts straff. Men ändå måste många använda bilen för att få vardagen att gå ihop.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I högerfilen på Götaleden riktning Järntorget står varje dag tusentals människor och väntar i rusningstrafiken. Ett hundratal svordomar uttrycks nog samtidigt när någon otålig typ försöker smita före i kön genom att använda bussfilen till vänster. Det är inte bara på Götaleden det är påfrestande att vara bilist.

Korsvägen är om möjligt ännu mer komplicerad att navigera än vanligt. Runt Gårda, i synnerhet kring Focushuset, står det ofta helt still. Köerna ned till Tingstadstunneln är knappast ett undantag - det är normen. Den som behöver förflytta sig med bil i Göteborg på morgonen eller eftermiddagen kommer nästan oundvikligen fastna någonstans.

Vad beror problemen på? Göteborg håller i grunden på att omdanas. Det byggs kontor som aldrig förr. Västlänksbygget gör sitt för att påverka trafiken runt Haga och Korsvägen. Samtidigt pågår en rad andra omfattande byggnationer som stör trafiken.

Orsakerna är på många sätt lättförklarliga. Men det gör inte saken bättre för de som drabbas. Väntetider och förseningar kostar. Och tär på innerstadshandeln som inte sällan väljs bort på grund av dålig tillgänglighet och det stadigt minskande antalet parkeringsplatser.

Cykel, gång och kollektivtrafik är kommunens svar på problemet. Målbilden är att endast 29 procent av göteborgarna ska välja bilen som färdmedel 2035. Vällovligt. Men Göteborg är en till ytan väldigt stor stad och många som jobbar i Göteborg bor utanför kommunens gränser eller i dess utkanter. Så kommer det även vara 2035, trots den pågående och välkomna förtätningen.

2011 genomfördes i snitt 48 procent av alla resor i Göteborg med bil. 2020 är den siffran fortfarande oförändrad. Detta trots biltullarnas införande 2013 och de många byggarbetsplatserna med stor trafikpåverkan. En viktig faktor för att förstå det oförändrade valet av färdmedel är att användandet av kollektivtrafik minskade kraftigt under 2020 som en konsekvens av pandemin.

Men siffrorna är ändå talande. Trots att det blir svårare och svårare att ta sig fram med bil och bränslepriserna är bland de högsta i världen så väljer många detta färdmedel. Sannolikt har många inget val. Och detta måste kommunen trots allt visa förståelse för.

Göteborg är på grund av regionförstoringen och en gleshet med lång historia - även om det sakteliga håller på att förändras - en geografiskt gigantisk arbetsmarknadsregion. Pendlare från grannkommuner där pendeltåget inte är nära kommer behöva ta bilen. Dessutom lider Göteborg brist på bostäder i rätt storlek och med konkurrenskraftigt pris för barnfamiljer.

Föräldrarna i dessa barnfamiljer behöver inte sällan ta bilen in till Göteborg för att i tid komma till jobbet. Kollektivtrafiken är förstås ett utmärkt alternativ, för såväl plånboken som miljön. Men det måste också fungera tidsmässigt. Det går inte att göra kollektivtrafiken så heltäckande att den utgör ett fullgott alternativ för alla som bor i villamattan i utkanten av Göteborgsregionen.

LÄS MER: Så bygger man en stad efter pandemin

LÄS MER: 30 på vägen passar inte överallt

Att slippa bilisterna är därför inte så lätt. Och mycket talar för att fler kommer behöva använda bilen. Det byggs skyskrapor i Göteborg som aldrig förr. Merparten kommer inhysa kontor av olika slag på centralt belägna platser. Kommer alla dessa kontorsarbetare kunna ta kollektivtrafiken in till sina arbetsplatser? Eller bo på gång- och cykelavstånd från jobbet? Svaret är att många kommer vara bilpendlare, förhoppningsvis med elbil.

Göteborgs stad slipper helt enkelt inte den bespottade bilisten. De sitter inte köerna för att de tycker om det eller för att de är lata. Dessa tålmodiga människor behöver bilen för att få vardagen att gå ihop. Men väldigt lite förståelse visas för deras omständigheter och vardagsutmaningar.