Stadsplanering

Nyheter, reportage och åsikter om stadsplanering och detaljplaner. Stadsbyggnad eller stadsreglering är andra benämningar på intentionen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse.

ANNONS