Högstadieskola kan byggas på Skansberget

Bredvid Korsettfabriken, i korsningen Kastellgatan-Risåsgatan, vill Göteborgs kommun bygga en högstadieskola för 540 elever. I år kommer arbetet med detaljplanen att inledas.
– Det är en känslig miljö, säger Johannes Hulter (S).