Drönarbild över Kvarnberget-etappen under slutet av förra året.
Drönarbild över Kvarnberget-etappen under slutet av förra året. Bild: Olof Ohlsson

Tredje gången gillt för Västlänkens Kvarnberget-etapp

Två gånger tidigare har Västlänkens Kvarnberget-etapp slutbesiktats. Båda gångerna har besiktningarna fått avbrytas eftersom arbetet i tunneln inte varit färdigt.
Men på onsdagen kunde till slut arbetet i tunneln godkännas.
– Det har varit en resa. Skönt att det är färdigt, säger Markus Rangmar, Trafikverkets delprojektledare för etappen.

ANNONS
|

Den 560 meter långa etappen, som löper mellan Göteborgsoperan och Stora Hamnkanalen, skulle egentligen ha stått klar 2021. Men längs med vägen har arbetet stött på ett antal problem. Allt från arkeologiska fynd till krisande byggkonsortier har gjort att arbetena dragit ut på tiden.

Men i maj skulle AGN Haga, som genomgått en rekonstruktion, vara helt klara med sina arbeten. Så var inte fallet enligt den första slutbesiktning som genomfördes. På besiktningsmannens initiativ fick besiktningen avbrytas.

Det bokades in en ny besiktning som skulle genomföras i juni. Inte heller den gick vägen; arbetena i tunneln var fortfarande inte klara.

Men när den tredje slutbesiktningen genomfördes under onsdagen kunde Kvarnberget-etappen äntligen godkännas.

ANNONS

– Besiktningsmannen gjorde en bedömning att arbetet kommit så långt att det gick att godkänna. De anledningar som gjorde att det inte gick att godkänna förra gången var i mångt och mycket åtgärdade, enligt Markus Rangmar, projektledare för Kvarnberget-etappen på Trafikverket.

Delprojektledaren Markus Rangmar på plats på Kvarnberget när arbetsområdet fortfarande var ett öppet schakt.
Delprojektledaren Markus Rangmar på plats på Kvarnberget när arbetsområdet fortfarande var ett öppet schakt. Bild: Olof Ohlsson

60 dagar att åtgärda fel

Även om tunneletappen klarat slutbesiktningen återstår det fortfarande en del åtgärder att genomföra, innan området ska återlämnas till Göteborgs kommun. Entreprenören AGN Haga har nu 60 dagar på sig att åtgärda de fel som kvarstår. Men enligt Markus Rangmar handlar det inte om några större åtgärder. Till exempel är det några VA-ledningar som ska bytas och en del ytskikt på betong som ska få en bättre finish.

– Så är det alltid i så stora entreprenader, ett helt rent protokoll är väldigt ovanligt. Sedan tar staden över arbetsområdet som vi har haft och kommer återställa markytorna runt Kvarnberget, säger Markus Rangmar.

När AGN Haga gjort de sista åtgärderna kommer det italiensk-turkisk-norska byggkonsortiet inte att ha något mer med Västlänken att göra. AGN Haga har tidigare kastats ut från Haga-etappen, bland annat eftersom Trafikverket menade att arbetet gick för långsamt.

Detta är den första etapp av Västlänken som nu kunnat slutbesiktas. Samtidigt innebär det inte att arbetet är helt färdigt. Under nästa år den så kallade BEST-entprenaden ta vid, och förvandla den jättelika betongcylindern till en tågtunnel, genom att installera bana, el, signalsystem och telekommunikation.

ANNONS

Kvarnberget behövs för säckstationen

Västlänken är försenad. Hela tunneln kommer inte kunna tas i drift förrän någon gång mellan 2029 och 2032, enligt Trafikverket. Men däremot ska Centralen-etappen öppna som säckstation 2026. Om det ska vara möjligt måste även Kvarnberget användas.

När tågen kör in till Centralen kommer de sedan kunna köra vidare in till Kvarnberget. Via en växel där kan tåg sedan backa ut tillbaka till Centralen och komma över på något av de andra spåren.

– Sedan har vi också kvar en samordnad provning av hela anläggningen som ska tas i drift 2026, säger Markus Rangmar.

Markus Rangmar har arbetat med Kvarnberget under många år. När arbetet nu är i princip färdigt innebär det att han istället hoppar över och kommer att arbeta som delprojektledare inom Vasastaden-etappen. Det är en av de nya mindre etapperna som skapats efter att Haga-etappen styckats upp.

– Detta har varit en resa. Det är skönt att det är färdigt. Och inte bara att det är färdigt utan också att det har blivit bra, säger han.

LÄS MER:Slutbesiktning av Västlänkens Kvarnberget-etapp fick avbrytas

LÄS MER:Slutbesiktningen av Kvarnberget misslyckades – igen

ANNONS