Striden är över: 1700-talshusen på Smedjegatan blir kvar

Fastighetsägaren Grandab har länge velat bygga ett hotell på Smedjegatan i centrala Göteborg. Nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen. Resultatet blir att bygglovet för det kontroversiella hotellet upphävs och 1700-talshusen blir kvar.