Bygget av Göteborgs nya centralstation inleds

Resenärer från Västlänken ska tas emot i en ny centralstationsbyggnad. Nu står det klart att Peab ska bygga den, till en kostnad av 870 miljoner kronor.
Byggnaden har hyllats för sitt utseende och nu också fått ett namn: Göteborg Grand Central.