Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Emma Jaenson: Kvinnorna är de stora förlorarna när biologin förminskas

Det saknas täckning i verkligheten för att det upplevda könet inte är kopplat till biologin. Risken är att kvinnor förlorar rättigheter. Det bör regering och riksdag överväga innan rätten att välja juridiskt kön klubbas.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

“Styckmördaren i Boden”, Kristoffer Johansson, dömdes 2013 för att ha mördat och styckat sin flickvän. Men i fängelset bytte han kön, och heter i dag Kim Marie. Under 2019 flyttades Kim Marie till kvinnofängelset Hinseberg.

Visst är detta ett extremt exempel. Men det är talande.

Kvinnorna är de stora förlorarna när biologiskt kön förminskas eller slutar att spela roll.

Nyligen uppmärksammades att ordet “moderskap” tvättats bort ur ett nytt utkast till föräldrabalken. Det ska heta “den förälder som fött barnet”. Inte moder. Syftet är att införa ett könsneutralt föräldrabegrepp och på så vis inkludera även dem som identifierar sig som något annat än kvinna eller man.

Samma sak på Vårdguiden 1177. I deras språkliga riktlinjer beskrevs att ordet “kvinna” skulle undvikas.

Problemet är att verkligheten inte är könsneutral. Enbart kvinnor föder barn. Enbart kvinnor blir gravida. Vissa sjukdomar drabbar enbart kvinnor. Kvinnors kroppar och hjärnor skiljer sig från mäns. Att det finns personer som säger sig vara födda i fel kön eller inte identifierar sig som något kön alls ändrar inte på detta faktum. Kanske hade inte heller styckmördaren i Boden kunnat övermanna och mörda sin flickvän – om han inte varit man.

Men i ett nytt förslag vill regeringen införa ändringar i könstillhörighetslagen. Personer ska själva få bestämma sitt juridiska kön, som inte behöver vara kopplat till det biologiska könet.

Förslaget har kritiserats av en rad kvinnoorganisationer, eftersom det hotar jämställdheten (GP 6/3).

Hur kommer lagförändringen exempelvis påverka damidrotten, där män i så fall får tävla? Hur kommer det påverka tryggheten för kvinnor i omklädningsrum, där män då får vistas? Och hur kommer det att bli för de kvinnor som sitter inlåsta i kvinnofängelser, där manliga sexualbrottslingar och kvinnomisshandlare också kommer att sitta?

Man kan också undra varför vi över huvud taget ska tala om kön om det inte behöver vara kopplat till biologin. När är det relevant att tala om kön om inte inom exempelvis hälso- och sjukvården? Vad är poängen med könsuppdelningen om det inte handlar om att särskilja vad som är biologiskt kvinnligt från vad som är biologiskt manligt? Finns ingen koppling till det biologiska är det helt överflödigt att kategorisera in människor i kön – även juridiska.

Om alla kan välja att kalla sig man eller kvinna kan dessutom alla ojämlikheter utjämnas bara genom att tillräckligt många byter kön. Välj-ditt-kön-samhället blir således till nackdel framför allt för kvinnor. Det finns ytterst få tillfällen där kvinnor kommer att gynnas av att blandas med män. Det finns exempelvis i princip inte en idrottsgren där kvinnor inte skulle konkurreras ut av män om grupperna blandades. Att förneka biologin främjar ojämställldhet.

Modern feminism med sin vurm för självvalda identiteter, tycks rentav hålla på att få kvinnor att sluta existera som kategori.

Självklart ska inte de som känner sig som något annat kön diskrimineras. Det är dock inte diskriminering att inte ge alla enskilda individer tolkningsföreträde. Vi måste ha en lagstiftning som är förankrad i verkligheten.

LÄS MER: En graviditet kan aldrig bli könsneutral

LÄS MER: Det är okej att vara sexist så länge du är feminist

LÄS MER: Oansvarigt att låta barn byta kön