Kulturministerns vapen mot akuta filmkrisen: utredning

Framtiden för svensk film är oviss. Publiken sviker. Filminstitutet, som årligen fördelar drygt 500 miljoner i filmstöd, står utan vd. I dag presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) sin lösning – en ny utredning.
– Det krävs ett omtag för filmpolitiken i stort, säger hon.

ANNONS
|

I kväll inviger kulturminister Parisa Liljestrand (M) Göteborg filmfestival på biografen Draken. Dessförinnan presenterade hon den nya filmutredningen, som kommer att ledas av Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm.

Till sin hjälp får utredaren en expertgrupp som består av sex personer ur branschen. Pia Lundberg, som snart tar över som konstnärlig ledare för filmfestivalen i Göteborg, är en av dem, liksom Tomas Eskilsson, tidigare vd numera analyschef på Film i Väst.

Övriga experter är Lisa Langseth, regissör och manusförfattare, Johanna Koljonen, medieanalytiker, Jan Holmberg, filmvetare och vd för stiftelsen Ingmar Bergman samt Raoul Grünthal, VD och ordförande i Dramatens styrelse.

ANNONS

Direktiven till den nya filmutredningen är medvetet breda, förklarade kulturminister Parisa Liljestrand. Först om drygt ett år, i slutet av februari 2025, väntas ett betänkande vara klart.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) tillsammans med den nya filmutredaren Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm. Hon har bland annat erfarenhet från SVT Drama och från tiden som  kulturråd i Washington.
Kulturminister Parisa Liljestrand (M) tillsammans med den nya filmutredaren Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm. Hon har bland annat erfarenhet från SVT Drama och från tiden som kulturråd i Washington. Bild: Olof Ohlsson

Tittarbeteenden förändras snabbt och många ser idag film hemma, via strömningstjänster som Netflix och HBO Max. Film- och tv-producenterna har poängterat möjligheten att belägga internationella medieoperatörer med någon form av skatt.

– Det är ju en högaktuell fråga som man tittar på i våra grannländer och runt om i Europa. Som moderat är jag ju över lag restriktiv till nya skatter, men här är det viktigt att ändå titta på vad en sådan skatt skulle innebära: fördelar och nackdelar. Vilka effekter det kan få, hur det påverkar marknaden och annat, säger Parisa Liljestrand till GP.

Enligt Claus Ladegaard, direktör för det danska filminstitutet, kommer streamingbolagen i hans hemland framöver att betala mellan två och fem procent i så kallat kulturbidrag till Filminstitutet.

– Från nästa år innebär det 20 % mer finansiering till filmen, säger han.

Stressar det dig, att Danmark ligger före när det kommer till detta?

– Nej inte ett dugg faktiskt. Jag tycker att vi har en ganska fin tradition i Sverige av att inte alltid behöva vara först. Vi kan luta oss tillbaka och dra fördel av att titta på erfarenheterna från andra länder, också våra nordiska grannländer.

ANNONS

Utredaren har nu i uppgift att göra just det, plus analysera teknikutvecklingen, publikens konsumtionsmönster, branschens ekonomiska förutsättningar och samspelet runt offentliga medel.

Samtidigt som Parisa Liljestrand presenterar den omtalade filmutredningen gör Socialdemokraterna ett utspel och kräver sänkt biografmoms för att locka tillbaka publiken till biograferna. 2017 var partiet med och höjde biomomsen från sex till 25 procent, vilket ledde till att Sverige i dag har den högsta biografmomsen i Europa.

Nu har S alltså ändrat sig och vill återinföra momsen på sex procent för att likställa film med annan kultur.

Tycker du som kulturminister att det krävs mer pengar till svensk film för att matcha våra grannländer – som ger mer pengar till den inhemska filmen?

– Jag har ingen uppfattning om det just nu. Det är därför vi ger utredningen så breda direktiv: de ska kunna titta också på finansieringsfrågan, om de tycker att den är relevant.

Filmutredningen lanserades som idé redan i september

Redan i september i fjol, i samband med budgetpresentationen, meddelade kulturministern att hon hade för avsikt att tillsätta en filmutredning med uppdrag att ”se över hela filmområdet”. Direktiven för utredningen, och vem som ska leda den, har dock förblivit oklara fram tills nu.

Samtidigt hopar sig akuta frågor: publiken sviker svensk film. Filminstitutet, som årligen delar ut drygt 500 miljoner i filmstöd, står utan vd. Tonläget för den kulturpolitiska debatten om film har också skruvats upp.

ANNONS

Fakta: Svenska Filminstitutet

• Har funnits sedan 1963.

• Fördelar stöd till svensk film, 2023 låg det på ca 549 miljoner kronor. Ser till att Guldbaggar delas ut, tillgängliggör det svenska filmarvet och ägnar sig åt att värna om och lyfta fram den svenska filmen.

• Finansieras sedan 1 januari 2017 enbart av statliga medel.

• Har en myndighetsliknande organisation, och sysselsätter runt 150 personer på Filmhuset vid Gärdet i Stockholm och i filmlaboratoriet i Rotebro.

• Leds av en styrelse vars ledamöter utses av regeringen.

• Gunilla von Platen tillträdde i februari 2023 som ny styrelseordförande för Filminstitutet. Övriga ledamöter i styrelsen är Torbjörn Elensky, Gunilla Kindstrand, Golnaz Hashemzadeh Bonde, Olof Lavesson, Tobias Nielsén, Nadi Tofighian, Knut Weibull och Annika Wik.

Sommaren 2021 släppte Myndigheten för kulturanalys rapporten ”Så fri är konsten”. Där slog de fast att det förekom en kulturpolitisk styrning i Sverige som påverkar, eller riskerar att påverka, den konstnärliga friheten negativt. Filminstitutets ansökningsförfarande för att få bidrag lyftes i det sammanhanget fram som problematisk.

I november 2022 lämnade Sverigedemokraterna in en motion om svensk filmpolitik. Där kräver de bland annat att Filminstitutet ska ta bort målet att låta ”jämställdhet och mångfald” präglar filmområdet. SD vill också att mer filmstöd i framtiden ska gå till nyproduktioner som lyfter upp och levandegör den svenska historien och det svenska kulturarvet.

Tycker du att Filminstitutet fortsatt ska ha jämställdhet och mångfald som mål?

– Det är en av anledningarna till att jag tycker att det är viktigt att filmutredningen tar ett brett grepp kring alla de här frågorna. Inte minst kring politisk styrning och den konstnärliga friheten, svarar Parisa Liljestrand.

Ska vi i framtiden, som SD föreslår, ge mer filmstöd till nyproduktioner som levandegör den svenska historien?

– Det är en av de frågor som filmutredningen får titta på. Jag är noga med att inte peta i detaljer, svarar Parisa Liljestrand.

Finns det inte en risk med att hela tiden hänvisa till filmutredningen, att du lämnar walk over till de som redan har starka åsikter i de här frågorna?

ANNONS

– Jag tycker inte att man kan tala om walk over – när vi lanserar att vi ska tillsätta en utredning.

Sedan hon blev minister har Parisa Liljestrand fått ”städa upp” krig olika typer av politisk styrning, säger hon.

Vad mer konkret har du städat upp – när det gäller film?

– Vi har i två omgångar jobbat med regleringsbrev till myndigheter och sett till att de skrivs om. Filminstitutet är en stiftelse och fungerar därför inte riktigt på samma sätt, men även där behövs ett omtag.

Rösta på bästa internationella film 2024

Du har väl inte missat att du som gp-läsare är med och bestämmer vilken film som ska prisas i kategorin Dragon award best international film?

Gå in på gp.se/dragonaward och lägg din röst.

Svenska filminstitutet står utan vd – ”En tuff tid”

Från 2011 och tio år framåt var Anna Serner vd för Svenska Filminstitutet. Under den tiden kom hon starkt att förknippas med sin ambition att öka jämställdheten inom svensk film.

Mottot som flög över världen, lanserades på filmfestivalen i Cannes och bland annat anammades av Göteborgs filmfestival, var ”50/50 by 2020”. Målet är att öka andelen kvinnliga filmarbetare inom svensk film och skapa mer likställda villkor för män och kvinnor både bakom och framför kameran.

Arbetet hyllades internationellt, men Anna Serner mötte också kritik.

Efterträdaren Anette Novak hann bara sitta femton månader på vd-posten innan hon hastigt fick lämna sin tjänst efter ett, som hon själv upplever det, oväntat styrelsebeslut.

ANNONS

Nu står Filminstitutet utan vd, och under presentation av vårens filmer tog deras t.f vd Åsa Sjöberg till orda:

– Det är en tuff tid. Vi behöver få tydlighet och klarhet kring framtiden.

Hon fick medhåll av Eva Hamilton, ordförande för Film & tv-producenterna och tidigare vd för SVT, som menade att kulturpolitiken ”behöver steppa upp”:

– Det behövs en klar analys och tydliga prioriteringar, vilket saknas i dag.

Kulturministern poängterar att Filminstitutet även i framtiden har en central och viktig roll i den svenska filmpolitiken.

– Men vem som ska leda det? Det är en fråga för deras egen styrelse.

LÄS MER:Filminstitutets medarbetare känner oro inför framtiden

LÄS MER:Anette Novak lämnar – men villkoren förblir extremt tuffa

LÄS MER:Svensk film har värre problem än Guldbaggen

LÄS MER:Gunnar Bergdahl bör hålla sig till fakta i filmdebatten

LÄS MER:SD har redan grepp om svensk film, Hynek Pallas

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

GP:s kulturredaktion tipsar om veckans snackisar, händelser och guidar dig till Göteborgs kulturliv.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS