Att det fungerar avspeglas också i våra elevers resultat. År efter år presterar eleverna inom IES bättre i engelska på de nationella proven, än riksgenomsnittet, skriver debattören.
Att det fungerar avspeglas också i våra elevers resultat. År efter år presterar eleverna inom IES bättre i engelska på de nationella proven, än riksgenomsnittet, skriver debattören. Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

Utbildade språklärare med språket som modersmål är en tillgång

När man läser Mia Smiths replik i Göteborgs-Posten framstår det som att vi skulle mena att det räcker med att ha engelska som modersmål för att undervisa i ämnet engelska. Så är det givetvis inte, skriver Anna Sörelius Nordenborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Slutreplik

18/12 Räcker det att kunna svenska för att vara svensklärare

11/12 Självklart borde engelskspråkiga få undervisa i engelska

Internationella Engelska Skolan har 30 års erfarenhet av att rekrytera högutbildade och kompetenta lärare från andra länder. Dessa lärare har pedagogisk högskoleexamen och är utbildade i sina respektive ämnen. De engelskspråkiga lärare som undervisar i språk har självklart en utbildning som språklärare. När man läser Mia Smiths replik i Göteborgs-Posten framstår det som att vi skulle mena att det räcker med att ha engelska som modersmål för att undervisa i ämnet engelska. Så är det givetvis inte. Däremot är det en fördel att undervisas i ämnet engelska av lärare som har engelska som modersmål.

ANNONS

Att det fungerar avspeglas också i våra elevers resultat. År efter år presterar eleverna inom IES bättre i engelska på de nationella proven, än riksgenomsnittet. Att de även presterar bättre i svenska visar att vår tvåspråkiga undervisningsmodell inte utgör ett hot mot det svenska språket.

Tvärtemot intentionerna

Att våra engelskspråkiga lärare med utländska lärarutbildningar räknas som behöriga beror på ett undantag i skollagen som tillkommit för att möjliggöra just detta. Fram till 2022 har Skolinspektionen räknat in lärare som undervisar i ämnena engelska och moderna främmande språk i den grupp som omfattas av detta undantag. Från och med 2022 har man däremot valt att tolka lagtexten som att språklärare inte ska omfattas av undantaget, tvärtemot lagstiftarens intentioner, vilket framgår av förarbetena till propositionen.

I en tid när det råder lärarbrist i Sverige, menar vi att det är orimligt att inte utbildade språklärare med engelska som modersmål skall räknas som behöriga i att undervisa i ämnet engelska. Många av våra språklärare väljer dessutom att stanna kvar i Sverige, lära sig svenska och kompletterar sin utbildning med en svensk lärarexamen. Det är en fördel, inte bara för IES, utan för hela samhället. Det är synd att en kontraproduktiv tolkning av regelverket ska undandra detta tillskott av kompetens till svensk skola och samhälle.

ANNONS

Anna Sörelius Nordenborg, VD Internationella Engelska Skolan

ANNONS