I en tid när det råder stor lärarbrist i Sverige är möjligheten att rekrytera duktiga och högutbildade lärare från andra länder en stor tillgång, skriver debattören.
I en tid när det råder stor lärarbrist i Sverige är möjligheten att rekrytera duktiga och högutbildade lärare från andra länder en stor tillgång, skriver debattören. Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

Självklart borde engelskspråkiga lärare få undervisa i engelska

Att lärare med engelska som modersmål inte räknas som behöriga att undervisa i ämnet engelska menar vi är fullständigt orimligt, skriver Anna Sörelius Nordenborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För den som vill bli duktig på ett annat språk är det en stor fördel att undervisas av lärare som har språket som modersmål. Det har varit en av grundtankarna sedan Internationella engelska skolan började driva tvåspråkiga skolor. Genom att dagligen omges av engelsktalande personer och genom att få en del av undervisningen på engelska, till exempel i matematik och naturvetenskap, lär sig eleverna behärska engelska på ett mer genomgripande sätt än om de bara läst språket som ett separat skolämne.

Att våra utländska lärare kan undervisa i sina ämnen på engelska är möjligt tack vare ett undantag i skollagen som tillkom just för att möjliggöra för tvåspråkiga skolor som IES. Märkligt nog har myndigheterna valt att tolka lagtexten som att detta undantag inte gäller för lärare som undervisar i ämnena engelska och moderna främmande språk. Att lärare med engelska som modersmål inte räknas som behöriga att undervisa i ämnet engelska menar vi är fullständigt orimligt.

ANNONS

Märkligt argument

Till försvar för tolkningen anförs ibland att lärare som undervisar i främmande språk måste behärska elevernas modersmål, som en “kontrastiv kompetens”. Det är ett märkligt argument. Dels talar våra elevers studieresultat för sig själva: IES elever presterar år efter år bättre på de nationella proven i både engelska och svenska än genomsnittet - 96 procent av våra elever erhåller betyg A-C på de nationella proven i engelska. Dels skulle argumentet innebära att exempelvis undervisningen i svenska för invandrare, och svenska som andraspråk som bedrivs av personer med svenska som modersmål, vore omöjlig.

I en tid när det råder stor lärarbrist i Sverige är möjligheten att rekrytera duktiga och högutbildade lärare från andra länder en stor tillgång. Våra elevers resultat i engelska, matematik och svenska på de nationella proven visar att modellen fungerar. Det svenska språket är nyckeln till det svenska samhället och kulturen, och det engelska språket är nyckeln till världen, i form av högre studier och en internationell arbetsmarknad.

Våra elevers resultat i engelska, matematik och svenska på de nationella proven visar att modellen fungerar

Goda kunskaper i både svenska och engelska är viktigt också för näringslivets framtida kompetensförsörjning, inte minst i ljuset av den gröna omställningen och de nya industriernas behov av kvalificerad arbetskraft. Vår skola i Skellefteå har till exempel varit en avgörande faktor vid etableringen av batteritillverkaren Northvolts fabrik på orten.

ANNONS

Utvärderingar visar att vår undervisningsmodell gör störst skillnad för de elever som har tuffare förutsättningar, kommer från icke högutbildade hem eller har utländsk bakgrund. Våra tvåspråkiga skolor bidrar således aktivt i det viktiga arbetet med att integrera en generation barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Det vore beklagligt om en olyckligt formulerad lagtext skulle undergräva förutsättningarna för detta.

Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella engelska skolan

ANNONS