En granskog som angripits av granbarkborrar.
En granskog som angripits av granbarkborrar. Bild: Jessica Gow/TT

Daniel Åkerman: Granbarkborren en naturkatastrof som måste stoppas

Angrepp från granbarkborren dödar svensk skog på löpande band. Staten får inte stå passiv.

ANNONS

Sedan 2018 har granbarkborren dödat nästan hälften så mycket gran i Sverige som stormen Gudrun förstörde. Totalt har över 32 miljoner kubikmeter gran dödats, varav över fem miljoner kubikmeter bara i år. De nya siffrorna kommer från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har inventerat skadeangrepp i Götaland och Svealand på uppdrag av Skogsstyrelsen.

Läget är allvarligt. De totala skadorna över tid märks kanske inte lika tydligt som om de hade orsakats vid exempelvis en storm, men är lika förödande för enskilda skogsägare. Kerstin Ström, projektledare för Skogsstyrelsens projekt Stoppa borrarna, kallar det för ”en naturkatastrof i slowmotion” (6/12 ).

ANNONS

Ursprunget till den nuvarande vågen är den stora torkan sommaren 2018. Då blev många granar sårbara för angrepp vilket ledde till en formlig explosion av granbarkborrar. Trots varningar från skogsägare och uppmaningar från Skogsstyrelsen har spridningen inte kunnat begränsas. Det har delvis berott på en ovilja från statens sida att göra sin del. Det mest effektiva sättet att bekämpa barkborrarna är att snabbt avverka och transportera bort angripet virke. Ibland måste hela bestånd avverkas preventivt om de ligger riskzonen. Därför har många skogsägare en lagstadgad skyldighet att rensa bort skadade eller avverkade träd.

Samma skyldighet gäller dock inte statligt skyddad skog. Eftersom poängen är att bevara den naturliga utvecklingen är det vanligtvis varken tillåtet att avverka eller transportera virke i skyddad skog. Där kan därför granbarkborrar frodas och förökas sig i gamla, skadade eller döda träd. Enligt SLU:s inventering är andelen angripna träd inom den formellt skyddade skogen betydligt högre än i oskyddad skog. På 14 procent av ytan i skyddad skog fanns angripna träd jämfört med fem procent i oskyddad.

Risken att granbarkborrarna sprider sig till kringliggande skog är påtaglig. Det går i så fall ut över de privata skogsägare som inte fullt ut kan skydda sin egendom. Att de dessutom själva ofta riskerar vite om de inte avverkar i det egna beståndet, sticker i ögonen på många. För att skydda skogsägare bör insatser genomföras i åtminstone reservatens ytterkanter, men det har sällan tillåtits av de rödgröna regeringarna. Något som kritiserades av bland andra Moderaterna.

ANNONS

Ulf Kristersson själv förklarade att länsstyrelserna borde tillåta avverkning i skyddad skog för att stoppa granbarkborrarna (SVT 23/9 2020 ). När han nu leder en borgerlig regering bör det förverkligas. En mer långsiktig åtgärd är att minska andelen gran, som är särskilt sårbar för granbarkborren, i det svenska skogsbeståndet. Ett problem är dock att tall, som är ett av huvudalternativen, är för kostsamt att odla för många skogsägare. Det beror framför allt på skador orsakade av älg. Ska det bli mer lönsamt med mångfald i skogen bör förvaltningen av älg också ses över. Barkborren orsakar stora förluster för enskilda skogsägare. Om vi inte vill att katastrofen ska spridas ytterligare, måste regeringen uppfylla sina tidigare löften.

LÄS MER: Bråka inte med svenskar om skogen, byråkrater

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS