Adam Cwejman: Göteborg, en frihamn för bidragsentreprenörer

Frihamnsdagarna lånar den ideella sektorns språkbruk för att kunna få offentliga pengar medan man i andra änden arbetar som en renodlat vinstdrivande verksamhet.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Kan tjänstemän och politiker skilja på ideell och vinstdrivande verksamhet? Frågan kan tyckas konstig: Det kan väl inte vara så svårt! Den förstnämnda syftar inte till att gå med vinst medan den andra gör det. Det ena är en del av det så kallade civilsamhället medan den andra är en del av marknaden.

Frihamnsdagarna i Göteborg, det sedan 2021 återkommande tredagarsarrangemanget i Frihamnen, utger sig för att vara en gräsrotsrörelse som vill skapa en ”demokratisk mötesplats” som kan ”leda till förändring”. Det är så arrangemanget har sålts in till privata och offentliga aktörer, som en del av det civila samhället.

ANNONS

En obunden demokratisk mötesplats är en utmärkt idé. Men i Frihamnsdagarnas fall är det uppenbart att det man har skapat, en ekonomisk förening (som alltså syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen), handlar om att bygga något som närmast kan liknas vid ett bolag vars främsta inkomstkälla är offentliga medel.

I intäktsbudgeten för 2023, antagen 14 december 2022, står det tydligt hur man ser på finansieringen framför framöver. Partnerskap med offentliga aktörer ska stå för 4,5 miljoner, partnerskap med privata aktörer hamnar på två miljoner medan ”sålda seminarier och utställarplatser” planeras uppgå till tre miljoner.

Fyra miljoner går till det egna kansliet. I detta ingår personalkostnader för tre medarbetare. Kommunikation kostar ytterligare 1,5 miljoner medan kostnader kopplade till själva genomförandet av Frihamnsdagarna kostar fyra miljoner. 9,5 miljoner inalles. De huvudsakliga arrangörerna, David Björneloo och Ali Tabrizi, tog under 2022 ut lön från den ekonomiska föreningen men fakturerar också genom sina respektive aktiebolag.

Är detta beskrivningen av en ideell förening eller av en vinstdrivande verksamhet?

Jämför Frihamnsdagarna med två andra Göteborgsarrangemang med en liknande omfattning i tid: musikfestivalen Way out west och spelkonventet Gothcon.

Den förstnämnda verksamheten är vinstdrivande. Kommunen hyr ut mark (till ett rabatterat pris). Men i övrigt bär Way out west genom bolaget Luger, som sköter festivalen, sina egna kostnader genom biljettintäkter, sponsorer och utställare. Det är tydligt vad Way out west är för något. De förväntar sig heller inte några offentliga bidrag.

ANNONS

Gothcon pågår under lika lång tid som Frihamnsdagarna, det vill säga i tre dagar. Intäkterna från biljetter går rakt in i föreningens omkostnader för själva arrangemanget. Omkring 40 personer jobbar ideellt med planering och utförande. Ingen tar ut lön för arbetet. Det råder ingen tvekan om att Gothcon är och alltid har varit ett ideellt arrangemang.

Frihamnsdagarna utger sig för att vara en sorts ideell verksamhet med demokrati, mänskliga rättigheter och inkludering i fokus. Men i praktiken är det en vinstdrivande verksamhet. Arrangörerna brukar hela värderingsvokabuläret när de säljer in sig till offentliga aktörer, samtidigt som de lägger tyngdpunkten i verksamheten på att få stora kommunala och privata bolag att köpa sig synlighet.

Kommuner och kommunala bolag måste lära sig att identifiera vad som är det ena eller det andra när de öppnar sina plånböcker. Frihamnsdagarna lånar den ideella sektorns språkbruk för att kunna få offentliga pengar medan man i andra änden arbetar som en renodlat vinstdrivande verksamhet. De utnyttjar det faktum att offentliga aktörer inte längre tycks kunna skilja ideellt civilsamhälle från vinstdrivande verksamhet som säljs in med rätt värdeord.

Anmäl dig till Adams nyhetsbrev

Varför pratar vi om det vi pratar om? GP:s Adam Cwejman omvärldsbevakar och delar det som fått honom att tänka till.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS