Närvaron av kommunstyrelsens ordförande vid Eid al-Adha-firandet visar en vilja att bygga broar och stärka sammanhållningen i Göteborg. Genom att delta och tala vid evenemanget signaleras att alla invånare är viktiga och att deras traditioner respekteras, skriver debattören.
Närvaron av kommunstyrelsens ordförande vid Eid al-Adha-firandet visar en vilja att bygga broar och stärka sammanhållningen i Göteborg. Genom att delta och tala vid evenemanget signaleras att alla invånare är viktiga och att deras traditioner respekteras, skriver debattören. Bild: Badereddin Moukayed

Wannholt förnedrar muslimer och polariserar samhället

Att ifrågasätta könsseparering vid bön, som är norm inom flera religioner, utan att sätta sig in i sammanhanget riskerar att stigmatisera en stor del av Göteborgs befolkning. Politikernas uppgift är inte att diktera religiösa sedvänjor, utan att skapa en miljö där alla känner sig välkomna, skriver Faraj Semmo, vd för Göteborgs moské.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborg måste visa genuin respekt för alla sina invånare, oavsett religiös tillhörighet. Att muslimer firar Eid al-Adha i Slottsskogen är ett uttryck för deras rätt till religionsfrihet. Det är skamligt att Martin Wannholt verkar ha svårt att förstå värdet av denna mångfald och den positiva effekten det har på samhället när alla grupper känner sig inkluderade och respekterade.

Kritiken mot könsseparering vid religiösa evenemang visar en bristande förståelse för kulturella och religiösa traditioner. I många muslimska sammanhang är könsseparering under bön en norm, liksom i exempelvis ortodoxa judiska synagogor eller sikhiska ceremonier. Att ifrågasätta detta utan att sätta sig in i sammanhanget riskerar att stigmatisera en stor del av Göteborgs befolkning. Politikernas uppgift är inte att diktera religiösa sedvänjor, utan att skapa en miljö där alla känner sig välkomna.

ANNONS

Ökad polarisering

Närvaron av kommunstyrelsens ordförande vid Eid al-Adha-firandet visar en vilja att bygga broar och stärka sammanhållningen i Göteborg. Genom att delta och tala vid evenemanget signaleras att alla invånare är viktiga och att deras traditioner respekteras. Återigen bidrar Demokraternas Wannholt endast till ökad polarisering i stället för att främja en konstruktiv dialog.

Det är ironiskt att Wannholt använder jämställdhet som argument när hans kritik snarare motverkar integration och förståelse. Genom att skapa en fientlig inställning till religiösa traditioner, försvårar han för muslimer att känna sig som en del av Göteborg. Wannholt menar att det är skillnad på att besöka en synagoga och prata om antisemitism samt att tala på en muslimsk högtid. Denna inställning är djupt problematisk och visar på en tydlig dubbelmoral. Varför skulle stadens högsta ledare inte kunna tala på en stor muslimsk högtid som Eid al-Adha när samma ledare kan delta i diskussioner om antisemitism i en synagoga? Båda tillfällena handlar om att visa stöd och engagemang för olika religiösa grupper i Göteborg.

Varför skulle stadens högsta ledare inte kunna tala på en stor muslimsk högtid som Eid al-Adha när samma ledare kan delta i diskussioner om antisemitism i en synagoga?

Wannholts argument att politiker bör vara försiktiga med att besöka religiösa aktiviteter riskerar att skapa en känsla av avstånd och likgiltighet från politiska ledare gentemot vissa samhällsgrupper. Hans selektiva kritik avslöjar en opportunistisk inställning där vissa religiösa evenemang anses mer acceptabla att delta i än andra. Detta skapar en farlig uppdelning och signalerar att vissa grupper inte är lika värdefulla eller förtjänta av politiskt stöd. Denna inkonsekvens underminerar förtroendet för politiska ledare och skadar den sammanhållningen i Göteborg.

ANNONS

Vi borde fira den mångfald och respekt som närvaron av kommunstyrelsens ordförande vid Eid al-Adha-firandet representerar, snarare än att låta missriktad kritik skapa splittring och misstänksamhet.

Faraj Semmo, vd för Göteborgs moské

LÄS MER:Muslimsk massbön i Slottsskogen ska bli ny tradition

LÄS MER:Wannholts hårda ord om massbönen i Slottsskogen: ”Attenius förnedrar Göteborg”

ANNONS