Men insatser på nationell nivå räcker inte för att knäcka de kriminella gängen. Två tredjedelar av dem är verksamma i minst tre länder. Och vi vet att cirka 1000 kriminella sitter på solkusten och andra platser i utlandet och dirigerar grov brottslighet i Sverige, skriver debattörerna.
Men insatser på nationell nivå räcker inte för att knäcka de kriminella gängen. Två tredjedelar av dem är verksamma i minst tre länder. Och vi vet att cirka 1000 kriminella sitter på solkusten och andra platser i utlandet och dirigerar grov brottslighet i Sverige, skriver debattörerna. Bild: Björn Terring/Kristian Pohl

Vi måste stoppa den fria rörligheten för gängen

70 procent av de kriminella gängen i EU är verksamma i minst tre länder. Därför tar Sverige nu steget in i EU:s åklagarmyndighet Eppo. Det behövs mer – inte mindre – europeiskt samarbete mot gängen, skriver Gunnar Strömmer, Jessika Roswall och Tomas Tobé.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Gängen genomför skjutningar och sprängningar med stor hänsynslöshet. De bedrar och korrumperar våra välfärdssystem. De infiltrerar myndigheter, hotar beslutsfattare och tystar målsägande och vittnen.

Bakom det grova våldet döljer sig en omfattande kriminell ekonomi. Bara i Sverige beräknas den kriminella ekonomin omsätta 100–150 miljarder kronor varje år. Det är pengar från narkotikaförsäljning, omfattande välfärdsbedrägerier och bedrägerier av våra äldre som göder de kriminella nätverken. För att sätta stopp för den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. Vi måste göra det i Sverige, men också på EU-nivå.

Skärper straffen

Den moderatledda regeringen lägger nu om svensk kriminalpolitik i grunden: Vi ska slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga. Vi skärper straffen och tillför rättsväsendet stora resurser och nya effektiva verktyg.

ANNONS

Men insatser på nationell nivå räcker inte för att knäcka de kriminella gängen. Två tredjedelar av dem är verksamma i minst tre länder. Och vi vet att cirka 1000 kriminella sitter på solkusten och andra platser i utlandet och dirigerar grov brottslighet i Sverige.

Vi måste stoppa den fria rörligheten för kriminella inom EU. Och i veckan har den svenska regeringen fattat beslut om att meddela EU-kommissionen att Sverige tar klivet in i den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), som utreder och åtalar brott mot EU:s finansiella intressen.

Kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten måste vara en topprioritet inom EU framåt

Vi gör det som ett led i att strypa den kriminella ekonomin. Inom ramen för Eppo kan vi tillsammans sätta stopp för gränsöverskridande bedrägerier, penningtvätt och mutbrott. Bara under 2023 ledde Eppos arbete till 48 fällande domar och till att motsvarande drygt 15 miljarder kronor frystes.

Med Eppo-inträdet fullföljer vi också regeringens offensiva linje under det svenska EU-ordförandeskapet förra året. Då jobbade vi hårt för att på EU-nivå ta kriminellas brottsvinster, förstärka samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och för att säkra polisens tillgång till digital bevisning.

Det arbetet behöver fördjupas och förstärkas de kommande fem åren efter EU-valet. Kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten måste vara en topprioritet inom EU framåt. Moderaterna tänker se till att det blir så - både i Europaparlamentet och i alla de EU-sammanhang som regeringen deltar i.

ANNONS

Vi ska göra Sverige och hela Europa friare och säkrare.

Jessika Roswall (M) EU-minister

Gunnar Strömmer (M) justitieminister

Tomas Tobé (M) Europaparlamentariker

ANNONS