Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Vi har en Hälso-och sjukvårdslag som säger att en mycket skör person går före en som är mindre skör. Såväl människovärdes- som behovs- och solidaritetsprincipen har lagfästs i denna lag. Erfarenheterna av viruset visar med all tydlighet att risken att avlida i covid ökar mycket kraftigt ju äldre du är. Detta måste självfallet finnas med i diskussionen när vi pratar om vilka som bör prioriteras innan allt vaccin finns på plats, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Vi har en Hälso-och sjukvårdslag som säger att en mycket skör person går före en som är mindre skör. Såväl människovärdes- som behovs- och solidaritetsprincipen har lagfästs i denna lag. Erfarenheterna av viruset visar med all tydlighet att risken att avlida i covid ökar mycket kraftigt ju äldre du är. Detta måste självfallet finnas med i diskussionen när vi pratar om vilka som bör prioriteras innan allt vaccin finns på plats, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vaccinera de som löper störst risk att dö före vårdpersonalen

Nu hävdar Sahlgrenska att sjukhuspersonal som arbetar med covidpatienter bör vaccineras före andra. Vi förstår oron över att klara av den stora belastningen på vården. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en mycket skör person prioriteras före en mindre skör person och vi vet alla att de äldre löper mycket högre risk att dö av covid-19. Valet är absolut inte självklart, skriver Anne-Christine Andersson (S) hälso- och sjukvårdsnämnen och Karin Greenberg Gelotte (S), kyrkorådet Lundby församling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Om vårdersonalen ska få vaccin först behöver man fundera på vilka andra prioriterade grupper som därmed ska stå tillbaka i väntan på mer vaccin. Prioriteringar är aldrig lätta. Man måste våga tänka minst två tankar samtidigt.

Vi oroar oss för att äldre glöms bort i ivern att prioritera. Många äldre vårdas på sjukhus, äldreboenden eller klarar av sin covidsjukdom hemma med stöd av kommunens hemtjänst. Och många sköra äldre överlever tack och lov med eller utan sjukhusens resurser.

Sköra ska gå först

En röst från vården skriver på nätet ”Vad ska prioriteras? De i Guds väntrum eller änglarna?” Vi har en Hälso-och sjukvårdslag som säger att en mycket skör person går före en som är mindre skör. Såväl människovärdes- som behovs- och solidaritetsprincipen har lagfästs i denna lag.

Erfarenheterna av viruset visar med all tydlighet att risken att avlida i covid ökar mycket kraftigt ju äldre du är. Detta måste självfallet finnas med i diskussionen när vi pratar om vilka som bör prioriteras innan allt vaccin finns på plats.

I värsta fall kan ett sådant beslut till och med bidra till uppfattningen att det är samhällets lönsamma, inte de äldre, som ska prioriteras

Här har de olika religiösa samfunden också ett ansvar att tydliggöra de etiska frågorna. Det är trist att i sociala medier läsa aggressiva inlägg som frankt slår fast att personal i covidvården på sjukhus skall få högsta prioritet vid vaccination. Det kan förstås finnas skäl att prioritera viss personal inom sjukhus, men det är inte ett etiskt självklart val. I värsta fall kan ett sådant beslut till och med bidra till uppfattningen att det är samhällets lönsamma, inte de äldre, som ska prioriteras. Där ska vi inte hamna.

Äldre har självfallet samma mänskliga rättigheter som yngre. Vi minns hur äldreboenden och hemtjänst i Göteborg hade bristfällig skyddsutrustning i början av pandemin samtidigt som sjukhuspersonal ofta gick i ”rymddräkter”. Det var kanske nödvändigt då, men mycket personal inom äldrevård och hemtjänst minns den vanmakt och rädsla de då upplevde. Ska inte hemtjänstpersonal i så fall också få vaccination tidigt, de som utsätter sig för smitta varje dag?

Gemensam syn

Sverige behöver stabila rekommendationer när det gäller vaccinering. Vi kan inte ha 21 olika tolkningar, en per region, av vilka prioriteringar som ska gälla. Ska dessa ändras måste vi ha en nationell gemensam syn.

Vår uppmaning är att inte förenkla prioriteringsdiskussionerna. Det handlar ytterst om mänskliga rättigheter och människors rätt till vård efter behov.

Ann-Christine Andersson (S) 2e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg

Karin Greenberg Gelotte (S) Ordförande kyrkorådet i Lundby församling, Svenska Kyrkan