Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Debattörerna ifrågasätter starkt de intervjuer som gjorts med adopterade i samband med en utredning på regeringens uppdrag. Bild: Maja Kristin Nylander / Privat
Debattörerna ifrågasätter starkt de intervjuer som gjorts med adopterade i samband med en utredning på regeringens uppdrag. Bild: Maja Kristin Nylander / Privat

Statskontorets adoptionsutredning gränsar till korruption

Snudd på korruption när Statskontoret på regeringens uppdrag utreder internationell adoptionsverksamhet, det skriver Maria Fredriksson och Lisa Wool-Rim Sjöblom, själva adopterade från Korea.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På uppdrag av Regeringen har Statskontoret skrivit rapporten ”Organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten (2021:1). Den bygger bland annat på intervjuer med representanter från berörda aktörer, exempelvis förmedlingar och föreningar för adopterade, samt fyra icke namngivna adopterade personer som inte ska ha varit med i någon intresseförening. De kontaktades via adoptionsorganisationen Adoptionscentrum.

Ifrågasatt urval

De fyra adopterades uttalanden är snarlika adoptionsförmedlingarnas varför Statskontoret tillfrågades vilka dessa fyra adopterade var. Det visade sig vara Adoptionscentrums nuvarande ordförande, vice ordförande (tillika adoptivförälder), en handläggare för förbundets verksamhet ”Resor och rötter”, samt en tidigare ordförande. Man motiverar valet av dessa fyra med att ”[d]et är viktigt för trovärdigheten och legitimiteten för en utredning att belysa olika uppfattningar som finns inom diskursen.”

Dessa adopterade kan inte anses tillföra några perspektiv som inte redan framförts via övriga intervjupersoner annat än att de till skillnad från några av de andra adopterade ställer sig tydligt positiva till fortsatt adoptionsförmedling. Vidare är det graverande att Statskontoret verkar anse att en legitim kamp för etiska adoptioner och upprättelse handlar om uppfattningar och perspektiv samt att de ställer offer för illegala adoptioner mot åsikter från fyra adopterade som är så starkt knutna till Sveriges största adoptionsförmedling.

Bristande kompetens, transparens och rättssäkerhet är de mest återkommande synpunkterna rapporten igenom.

Med bakgrund av detta är det föga förvånande att ett anmärkningsvärt stort utrymme i rapporten ägnas åt oro för adoptionsförmedlingarnas överlevnad och statens kostnader, särskilt mot bakgrund av att bristande kompetens, transparens och rättssäkerhet är de mest återkommande synpunkterna rapporten igenom.

Vi menar att detta kraftigt underminerar rapportens trovärdighet och det är anmärkningsvärt då man i sin slutsats menar att ett av skälen till att Sverige bör fortsätta adoptera trots brister i rättssäkerhet, likvärdighet, kompetens, transparens och barnperspektiv är att det är ett bra sätt för Sverige att uppfylla barnkonventionen.

Andra länder agerar annorlunda

I Nederländerna ledde en statlig utredning av dess adoptionsverksamhet med liknande resultat till att landet tillfälligt stängs för internationell adoption. Den svenska utredningen kommer fram till en annan slutsats och skälet till denna slutsats kan ligga i de uttalanden som kommer från fyra adopterade med starka band till den största adoptionsförmedlaren i Sverige. Det finns alltså skäl att tro att intervjuerna med dessa fyra adopterade var en starkt bidragande orsak till att utredarna kommer till en så diametralt annorlunda slutsats än sina nederländska utredningskollegor.

Maria Fredriksson, koreaadopterad

Lisa Wool-Rim Sjöblom, koreaadopterad