För att minska vårdköerna tilldelas en engångssumma på 500 miljoner kronor för att säkerställa att alla patienter får vård i tid. Inom barn- och ungdomspsykiatrin införs ett vårdvalssystem för att ge barn och deras familjer snabb och konsekvent behandling, skriver debattörerna.
För att minska vårdköerna tilldelas en engångssumma på 500 miljoner kronor för att säkerställa att alla patienter får vård i tid. Inom barn- och ungdomspsykiatrin införs ett vårdvalssystem för att ge barn och deras familjer snabb och konsekvent behandling, skriver debattörerna. Bild: VGR

S bygger hellre större väntrum än kortar vårdköerna

Vänsterstyret fortsätter att ansvarslöst pumpa in miljarder i regionens sjukhus, utan att adressera de underliggande problemen. Varje krona som investeras kommer försvinna i ett svart hål av ineffektivitet, skriver tre moderata regionpolitiker.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I en tid då Västra Götalandsregionens ekonomi börjar ljusna, finns det en skugga som växer över sjukvården. Trots att regionen aldrig haft så många anställda, ser vi ingen ökning i vårdens effektivitet eller produktivitet. Hur kan detta vara möjligt? Svaret ligger i ett misslyckande att organisera och använda resurserna effektivt. Det är inte bristen på personal som är problemet, utan hur de resurser som finns används. Det är som att försöka fylla ett bottenlöst hål - Socialdemokraternas sätt att hantera sjukvården är inget annat än ett slag i magen på skattebetalarna.

Vänsterstyret fortsätter att ansvarslöst pumpa in miljarder i regionens sjukhus, utan att adressera de underliggande problemen. Varje krona som investeras kommer försvinna i ett svart hål av ineffektivitet. I stället för att se över sjukhusens strukturella problem och införa långsiktiga lösningar, förlitar de sig på kortsiktiga nödlösningar. Det är en politik av konstgjord andning som inte ger några bestående förbättringar.

ANNONS

Ideologisk envishet

I stället för att inse att privata alternativ ofta levererar snabbare och mer kostnadseffektiv vård, misstänkliggör Socialdemokraterna dessa alternativ. De vill flytta all sjukvård till egen regi, trots att regionens sjukhus tydligt misslyckas med att beta av de långa vårdköerna. Denna ideologiska envishet skadar patienterna, som får vänta längre på den vård de behöver.

Moderaterna tar en annan väg. Vi presenterar en budget för 2025 som fokuserar på kärnverksamheten med satsningar på ambulanssjukvården, kortare vårdköer och förbättrad tillgänglighet. En investering på 450 miljoner kronor i ambulanssjukvården ska säkerställa snabb och effektiv vård. För att minska vårdköerna tilldelas en engångssumma på 500 miljoner kronor för att säkerställa att alla patienter får vård i tid. Inom barn- och ungdomspsykiatrin införs ett vårdvalssystem för att ge barn och deras familjer snabb och konsekvent behandling.

Moderaterna lovar inte allt till alla, utan prioriterar det som är mest avgörande för att våra invånare ska få den vård de har rätt till

Socialdemokraternas hantering av sjukvården är ett svek mot invånarna. Trots enorma resurser ser vi ingen förbättring i vården. Istället ser vi en politik som bygger större väntrum och längre köer. Det är dags för en förändring. I slutändan handlar det om att leverera bästa möjliga vård till invånarna, något som bara kan uppnås genom att vara öppen för de bästa lösningarna, oavsett om de kommer från offentliga eller privata aktörer.

ANNONS

Moderaterna lovar inte allt till alla, utan prioriterar det som är mest avgörande för att våra invånare ska få den vård de har rätt till. Vi måste återgå till regionens kärnuppdrag för att lösa framtidens utmaningar. Det är vårt löfte till Västra Götalandsregionens invånare.

Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande

Gustaf Josefson (M), regionråd

Peter Hermansson (M), regionråd

ANNONS