I syfte att fånga upp och identifiera barn som är i behov av stödjande insatser för att inte hamna efter i svenskan föreslår Liberalerna att alla barn ska genomgå en språkscreening på BVC vid 2,5 års ålder. Det sker i viss utsträckning redan i dag, men vi vill att det ska bli obligatoriskt för alla vårdnadshavare vars barn inte redan är inskrivna i förskolan, skriver debattören.
I syfte att fånga upp och identifiera barn som är i behov av stödjande insatser för att inte hamna efter i svenskan föreslår Liberalerna att alla barn ska genomgå en språkscreening på BVC vid 2,5 års ålder. Det sker i viss utsträckning redan i dag, men vi vill att det ska bli obligatoriskt för alla vårdnadshavare vars barn inte redan är inskrivna i förskolan, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Orimligt att föräldrar kan förvägra sina barn att lära sig svenska

Alla barn ska få växa upp och utvecklas som fria människor och känna full delaktighet i det svenska samhället. Förstår inte vänstern hur mycket man förlorar när man inte lär sig svenska i tidig ålder? skriver Fredrik Malm (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I syfte att fånga upp och identifiera barn som är i behov av stödjande insatser för att inte hamna efter i svenskan föreslår Liberalerna att alla barn ska genomgå en språkscreening på BVC vid 2,5 års ålder. Det sker i viss utsträckning redan i dag, men vi vill att det ska bli obligatoriskt för alla vårdnadshavare vars barn inte redan är inskrivna i förskolan.

Om det upptäcks att ett barn kraftigt hamnat efter i svenska, vill vi att föräldrarna får ansvar för att skriva in barnen i förskolan. Det ska ske genom hembesök, information och att förskolor anvisar en paxad förskoleplats. Självklart kan det röra sig om en språkstörning, eller en funktionsnedsättning, som gör att barnet ligger efter i sin språkutveckling. För det behövs adekvata insatser från den vanliga hälso- och sjukvården.

ANNONS

Bra start i livet

För att ett barn ska ha en bra start i livet behöver det kunna lära sig svenska språket – vårt gemensamma språk i Sverige. Det är avgörande för att kunna ta del av de rättigheter, skyldigheter och möjligheter som finns i vårt land.

En del av regeringens integrationsmisslyckande är den språkfattigdom tusentals barn växer upp i. En studie gjord i Biskopsgården, ett utsatt område, visar att tre av fyra barn i åldrarna 4-5 hade ett genomsnittligt ordförråd på 2000 ord när de förväntades ha ett ordförråd på 6000-8000 ord.

Låt mig tala klarspråk. Det är en enorm orättvisa i vårt land.

Redan vid fem års ålder predestineras vissa barn till ett liv i utanförskap. Utan att klara skolan, lära sig god svenska eller komma in på gymnasiet. I värsta fall bli rekryterad till ett kriminellt gäng. Därför behövs nya insatser för att stärka svenska språkets ställning. Eller på ren svenska, fler barn behöver gå i förskolan.

För att klassresan ska börja i klassrummet behöver integrationen starta redan i förskolan

Liberalerna vill att mer ska göras för att hitta och ge stöd till barn som inte får lära sig svenska i tidiga åldrar. För att klassresan ska börja i klassrummet behöver integrationen starta redan i förskolan.

Nu kommer Vänsterns rasismanklagelser som ett brev på posten.

ANNONS

Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, menade att förslaget kittlar den “rasistiska nerven” hos befolkningen, att det handlar att ”ta rasifierade barn från sina föräldrar”.

Vi är naturligtvis inte ute efter att omhänderta några barn. Barn och deras föräldrar ska ges alla möjligheter att få det stöd som krävs för språkutveckling. Där kan obligatorisk förskola vara ett alternativ. Ser inte vänstern problemen med att hälften av sexåringarna i vissa områden talar bristfällig svenska redan i första klass?

Tillhör alla

Vi föreslår detta av omsorg för varje barns rätt till det svenska språket. Det svenska språket tillhör alla som bor och föds i Sverige, oavsett bostadsort, bakgrund eller uppväxtvillkor. Ingen förälder har rätt att neka sitt barn det.

Socialdemokrater kommer jämföra förslaget med våra krav på svenska för medborgarskap. I grunden kommer båda förslagen ur samma insikt, vi kan bara klara integrationen om vi uppvärderar svenska språkets ställning.

Om det inte sker förändringar riskerar vi att vakna upp till att det existerar två Sverige. Ett där barn lär sig svenska och klarar skolan, och ett där barn föds in i utanförskap. Att fler barn går i förskolan är det minsta vi kan göra för att stoppa en sådan framtid.

Fredrik Malm (L), skolpolitisk talesperson

ANNONS
ANNONS