Hur kommer det sig att ”modest fashion” är så intressant att ett museum väljer att lyfta fram det? skriver debattören.
Hur kommer det sig att ”modest fashion” är så intressant att ett museum väljer att lyfta fram det? skriver debattören. Bild: ©Matilda Thulin/Malmö Museer

Förtryckande mode behöver ingen gratisreklam

Många plagg som visas på utställningen ”Modest fashion” i Malmö är snygga och skulle betraktas som olämpliga av islamister. Men att ge en plattform till den här typen av mode kan vara problematiskt, skriver Pål Eggert.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

När jag såg att Malmö stad hade en utställning av ”modest fashion” kom jag att tänka på min egen uppväxt. ”Modest” betyder måttlig och blygsam, och att klä sig blygsamt och måttligt var under min uppväxt inte bara viktigt för kvinnor, utan även för mig som man i den religiösa kyskhetskultur som jag växte upp i.

Det visade sig att modest fashion mest verkade inriktad på en form av heltäckande mode av olika varianter där någon typ av hijab ofta ingick. Influensern Zahraa ”Lucy” Almaliki som deltagit i arbetet menar att stilen skiftar ”utifrån bärarens bakgrund, livsåskådning och personlig smak och stil.” Som alla stilar med andra ord, om det inte är frågan om rena uniformer. Hon skriver också att ”Modest fashion är en livsstil, det är min livsstil. Det är ett sätt att uttrycka mig på. Det hänger såklart ihop med min religion.”

ANNONS

Kläder som förtryck

Den blygsamma klädstil som var påbjuden i min familj och församling under min uppväxt hängde ihop med att jag växte upp inom Jehovas vittnen. I Vakttornet (2016/09) kan man till exempel läsa om hur man bör vara anständigt och blygsamt klädd när man är på sammankomst tillsammans med trosfränder. När Jehovas vittnen åker på badsemester rekommenderas ”blygsamma” badkläder. I Vakna! (2009/11) kan man läsa att ”en blygsam klädsel gör dig snyggare och framhäver ditt fina inre”.

Det ingår i hedersförtrycket att en person inte får välja vilka kläder hen vill ha

Många av kläderna som förevisas på utställningen skulle inte betraktas som lämpliga av mer fundamentalistiskt inriktade muslimer. Det är bra att det finns alternativ till mer kvävande och begränsande plagg, och kläderna i sig är många gånger snygga.

Samtidigt visar exempelvis en rapport från 2018 att var femte niondeklassare i Malmö lever under någon form av hedersförtryck. Det ingår i hedersförtrycket att en person inte får välja vilka kläder hen vill ha. Det gäller främst kvinnor men det är inte svårt att föreställa sig att en man också kan klä sig för ”bögigt” i en hederskontext. Kläderna ska vara heltäckande och inte utmana könsnormer. Blygsamma kläder.

Växande modeindustri

Hur kommer det sig att ”modest fashion” är så intressant att ett museum väljer att lyfta fram det? Kanske har det med det exotiska att göra. ”Modest fashion” ser lite annorlunda ut än det senaste Svenssonmodet på H&M, men exotifiering räknas väl som problematiskt?

ANNONS

Är det intressant för att det på många sätt handlar om islam, en av de globala majoritetsreligionerna? Utställningen lyfter fram hur den globala marknaden för modest fashion beräknades öka till 368 miljarder dollar under 2021. Det är alltså ett mode som klarar sig bra utan att ett museum gör gratisreklam för det.

I den allmänna debatten sägs det att minoriteter ska beredas plats. Jehovas vittnen är en minoritet i förhållande till islam så vi kanske får se en utställning med ”Jehovafashion” snart?

Pål Eggert, författare och socialarbetare

LÄS MER:De trakasseras – för att de inte är troende muslimer

LÄS MER:”Gud som haver barnen kär” visar vår verklighet

LÄS MER:Marianne är äntligen fri från tanken om domedagen

ANNONS