Fler kommunikatörer än någon annan kommun i landet

Kommunikatörer och journalister har olika uppdrag och båda yrkeskårerna fyller viktiga funktioner i ett demokratiskt samhälle, om det råder inga tvivel och vi har heller inte påstått något annat, skriver Fouad Youcefioch Josefin Ziegler, SVT Nyheter Väst, i en replik på DIK:s debattartikel från den 29 mars.

ANNONS

Replik

Kommunens kommunikatörer, 29-30/3

Fackförbundet som organiserar kommunikatörer, DIK, har i en debattartikel kritiserat SVT Väst för våra publiceringar om antalet kommunikatörer i Göteborgs stad. I DIK:s debattartikel anklagas vi för att på ett vinklat sätt ha angripit en hel yrkesgrupp och man ifrågasätter våra bevekelsegrunder.

När vår kartläggning visade att 236 personer inom Göteborgs stad och de kommunala bolagen arbetar med kommunikation tyckte vi att det var relevant att berätta för vår publik. Det är fler kommunikatörer än på någon annan myndighet eller kommun i landet – inklusive Stockholm. Det är också en siffra som få skattebetalare i Göteborg kände till. Men vi har inte tagit ställning till om antalet är motiverat, utan vi har istället belyst frågan från olika perspektiv.

ANNONS

Att granska och skildra förhållanden som är väsentliga för medborgarna är en självklar del i vårt journalistiska uppdrag och i en stark kommunbevakning. En dag kanske vi rapporterar om kostnaderna för kommunalanställdas tjänsteresor, en annan dag kan vi berätta om kostnaderna för kommunens kommunikatörer. Över tid får våra tittare en helhetsbild av hur kommunen fungerar och vad politikerna valt att satsa pengar på.

Kommunikatörer och journalister har olika uppdrag och båda yrkeskårerna fyller viktiga funktioner i ett demokratiskt samhälle, om det råder inga tvivel och vi har heller inte påstått något annat. Självklart har vi också låtit kommunikatörsbranschen komma till tals på en rad olika sätt i våra publiceringar. Dels i intervjuer med både en kommunikatör och en kommunikationschef, dels i en studiointervju med en forskare på kommunikation. Vi valde också att bjuda in tittarna till en chatt där vi fördjupade bilden ytterligare, och lät Göteborgs styrande politiker framföra sina skiftande åsikter i frågan.

Självklart välkomnar vi även DIK:s företrädare att ge sin syn på ämnet.

Fouad Youcefi, reporter SVT Nyheter Väst

Josefin Ziegler, redaktionschef och ansvarig utgivare SVT Nyheter Väst

ANNONS