Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill att alla som arbetar med omsorg i äldreomsorgen som minst ska ha en undersköterskeutbildning, senast år 2030, skriver debattörerna.
Vi vill att alla som arbetar med omsorg i äldreomsorgen som minst ska ha en undersköterskeutbildning, senast år 2030, skriver debattörerna.

Alla förtjänar en värdig ålderdom

Det är våra äldre som byggt Sverige och vårt samhälle. De förtjänar då också en god vård och omsorg när så behövs, skriver Annie Lööf (C), Christer Jonsson (C) och Anders W Jonsson (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Inte minst under pandemin har det blivit tydligt att behovet av reformer och satsningar på äldreomsorgen och vården för äldre är akut. Rapporter har visat att alla inte har fått en individuell vårdbedömning vid allvarlig sjukdom, eller syrgas när så behövs. Det är ett allvarligt systemfel som måste åtgärdas.

Inför Centerpartiets stämma föreslår vi flera reformer för att säkerställa att äldreomsorgen och demensvården håller god kvalitet i hela landet. Det handlar om att äldre, liksom alla som möter sjukvården, ska ha rätt till individanpassad omsorg, trygghet och kontinuitet. Vi föreslår att äldre med hemtjänst ska garanteras en fast omsorgskontakt.

Kompetensbrist på äldreboenden

Det råder kompetensbrist på landets äldreboenden. Vi vill därför att alla som arbetar med omsorg i äldreomsorgen som minst ska ha en undersköterskeutbildning, senast år 2030. Första steget för att nå detta är att kommuner, som är ansvariga för äldreomsorgen, sätter tydliga mål och rekryterar utefter detta. Sjuksköterskekompetens måste finnas tillgänglig dygnet runt.

Oavsett var man vårdas ska personer i särskilt boende eller med hemsjukvård också ha rätt till avancerad sjukvård. Att kunna välja att vårdas i hemmets lugna miljö är viktigt för en god vård på ålderns höst. Att nekas exempelvis dropp i hemmet och tvingas iväg till akuten är inte rätt sätt att använda resurser eller värna om äldres trygghet.

Eftersatt demensvård

Centerpartiet föreslår också att demensvården i Sverige förbättras. Det behövs en tydligare plan för hur demensvården ska se ut och inom vilken tid vårdinsatser ska ges. Vi vill därför se ett standardiserat vårdförlopp och en flerårig satsning mellan staten och Sveriges kommuner och regioner för att säkerställa att vården håller god kvalitet oavsett var i landet man får vård.

Att göra dagverksamhet för de med demensdiagnos till en rättighet skulle avlasta anhörigvårdares tunga börda. I bästa fall kan en fungerande dagverksamhet skjuta upp ytterligare insjuknande och flytt till boende.

Vi behöver sätta höga mål och jobba för att nå dem. Ingen ska vara rädd att möta ålderdomen i Sverige.

För att förbättra äldreomsorgen och demensvården krävs samarbete mellan staten, regioner och kommuner runtom i landet. Vi behöver sätta höga mål och jobba för att nå dem. Ingen ska vara rädd att möta ålderdomen i Sverige. Nu behövs krafttag för att leva upp till det löftet.

Annie Lööf (C), partiledare.

Christer Jonsson (C), programansvarig för Centerpartiets hälso- och sjukvårdsprogram.

Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson.