Förintelsen

Nazisternas systematiska folkmord av cirka sex miljoner judar under andra världskriget. Även andra grupper mördades, såsom romer, homosexuella, personer med funktionsnedsättningar, krigsfångar och Jehovas vittnen. Förintelsens totala offer beräknas vara 11-17 miljoner.

ANNONS