Endometrios

Endometrios, felbelägen livmoderslemhinna, är en kronisk gynekologisk sjukdom.

ANNONS