Sahlgrenska hoppas bli ett av fem sjukhus i Sverige som opererar de kvinnor som är svårast drabbade av endometrios.
Sahlgrenska hoppas bli ett av fem sjukhus i Sverige som opererar de kvinnor som är svårast drabbade av endometrios. Bild: Olof Ohlsson

Sahlgrenska vill bli bättre på endometrios

Sahlgrenska kan komma att bli Sverigeledande när det handlar om kvinnosjukdomen endometrios. Sjukhuset vill i framtiden dubblera antalet avancerade operationer – och därmed hjälpa fler av de svårast drabbade.

ANNONS

Det beräknas att cirka 125 000 kvinnor i Sverige har endometrios. Symtomen kan variera – en del liknar det vid urinvägsinfektion, en del får så ont vid mens att de kräks och svimmar.

Drygt 1 000 kvinnor har så svåra problem att de måste opereras för sitt tillstånd, ett par hundra av dessa kräver avancerad kirurgi.

Det är den sistnämnda gruppen som Sahlgrenska nu vill nå fram till. Under torsdagens styrelsemöte beslutades att anmäla intresse för att bli ett av de fem sjukhus i landet som i framtiden kommer utföra den avancerade kirurgin när det handlar om endometrios.

ANNONS

– I en del fall är operationerna väldigt krävande. Det är när det till exempel finns livmoderslemhinna på tarm eller urinblåsa. Det är dessa operationer som man nu vill centralisera, säger Lars Grip som är strateg med ansvar för nationellt högspecialiserad vård på Sahlgrenska.

Sedan början av 2017 har Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att centralisera – och förbättra – olika typer av högspecialiserad vård. I dagsläget handlar det om totalt femton områden – bland annat olika typer av hjärtkirurgi samt lever- och lungtransplantationer.

LÄS MER:Emilia led av endometrios – dog efter operation

Kan dubblera antalet operationer

I början av december ska regionen ha skickat in sin ansökan till Socialstyrelsen. Innan vintern blir vår ska myndigheten besluta om vilka fem enheter som ska omfattas. Trolig verksamhetsstart kan då bli i slutet av 2020.

Vilka skulle gynnas av det här?

– Det här skulle innebära att vår verksamhet utvecklas ytterligare. De som gynnas är i första hand patienter i vår egen region som får tillgång till bra vård. Men också patienter i övriga landet som kommer till ett centrum med större erfarenhet än lokala sjukhus, säger Lars Grip och påpekar att sjukhusets verksamhetsområde Kvinnosjukvård redan bedriver en avancerad vård inom området.

Skulle det bli lättare att rekrytera spetskompetens om det här blir av?

ANNONS

– På sikt tror vi att det här kan innebära att Sahlgrenska och kvinnosjukvården blir än mer attraktiv.

I dag utförs cirka 50 avancerade endometriosoperationer – vilka sker i narkos och kräver slutenvård – per år på Sahlgrenska. I framtiden kan den siffran öka med ytterligare 50 operationer av mer eller mindre avancerad karaktär.

LÄS MER:Maja har utbredda sjukdomen – väntade 11 år på diagnos

ANNONS