Diskrimineringsombudsmannen

Läs nyheter om Diskrimineringsombudsmannen (DO), en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som har tillsyn över att diskrimineringslagen följs.

ANNONS