Försörjning nytt krav för att få hyresrätt i utsatt område

Personer som går på försörjningsstöd får inte längre hyra lägenhet i Göteborgs särskilt utsatta områden. Istället hänvisas de till andra kvarter.
– En del kan säkert ha åsikter om det, men i grund och botten handlar det om att Göteborg behöver bli en mer blandad stad, säger Jonas Attenius (S).