Emma Jaenson: Ska staten kunna tvinga oss att ljuga för att inte kränka?

Att välja sin egen könstillhörighet bör inte innebära att omgivningen tvingas uppfatta verkligheten på samma sätt.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

I december rapporterades att Region Norrbotten tvingats betala ersättning till en patient efter att ha benämnt denne med fel pronomen i en journalanteckning. Enligt myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) är det en grund för diskriminering att använda fel “könsidentitet” på en person.

Även skolans värld är drabbad. Under 2022 fick en lärare i Mellansverige sparken efter att ha vägrat kalla en elev som definierar sig som “ickebinär” för “hen”. I Skolinspektionens beslut står att ”det faktum att läraren vägrat att omnämna en specifik elev med hens pronomen under en dryg termins tid, innebär att läraren visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning”. DO begärde också en diskrimineringsersättning på 150 000 kronor till eleven.

ANNONS

Användandet av självvalda pronomen är framför allt vanligt inom vänsterkretsar för att signalera att man tillhör en upplyst och progressiv skara. I exempelvis en debattartikel i The Guardian den 5 december, av klimataktivisten Greta Thunberg och ett antal andra personer från svenska Fridays For Future, har samtliga undertecknat med självvalda pronomen. En vill bli tilltalad med “alla pronomen”, en annan med “they/them”, som närmast motsvarar svenskans “hen” på könsidentetspråk.

Men de självvalda könsidentiteterna används också som ett maktmedel. Eftersom det i denna diskurs inte finns några objektiva sanningar (kön är självupplevt, inte biologiskt bestämt) har man rätt att bli tilltalad på det sätt man själv önskar. Och då det betraktas som trakasserier5 eller diskriminering att bli benämnd i enlighet med ens biologiska kön har man nu även rätt till offentlig ersättning. På så vis kräver pronomenvänstern att alla ska foga sig efter deras verklighetsuppfattning.

Men idén om att man själv kan välja sitt kön förvränger själva verkligheten. De ord(en) vi använder utgår från våra gemensamma observationer. Vi har kommit överens om att det blå ovanför oss är himlen. Personer födda med snopp är män. De födda med livmoder kallas kvinnor.

Det observerbara är dessutom grunden till klassisk vetenskaplig metod, alltså ett av fundamenten för vårt samhälle. Vem som helst får identifiera sig efter eget tyckte. Men det är en helt annan sak att lagfästa den tolkningen och tvinga alla andra att följa den.

ANNONS

I motsats till vad vi tidigare har varit överens om, och det som majoriteten upplever som den objektiva verkligheten, hittar folk i dag på en egen verklighet. Och de tillåts samtidigt, med hjälp av staten, pådyvla andra denna uppfattning.

Det har dock alltid funnits extrema ideologier och uppfattningar om världen. Vad som är bisarrt i vår samtid är att man kan påstå att verkligheten är något annat än det är, och ha rätten på sin sida. Offentligheten sanktionerar kraven på könsidentiteter från aktivister. De som motsätter sig relativiseringen av verkligheten får sparken eller blir tvungna att betala ersättning. Vad som är sant, förnuftigt och det som är objektivt riktigt för alla spelar ingen roll.

Vi tycks ha kommit till en punkt där staten tvingar oss att ljuga för att inte kränka. Och straffa oss för sanningen.

ANNONS