I övriga USA kommer miljöfrågan långt ner på väljarnas agenda. Men i Hawaii är man medveten om naturens makter och frågan om att bevara stränderna och ögruppens framtid är viktig för invånarna.
I övriga USA kommer miljöfrågan långt ner på väljarnas agenda. Men i Hawaii är man medveten om naturens makter och frågan om att bevara stränderna och ögruppens framtid är viktig för invånarna. Bild: Britt-Marie Mattsson

Miljöfrågan iskall i valet – förutom på Hawaii

Miljön hamnar långt ner i opinionsmätningarna i det amerikanska mellanårsvalet. Men det betyder inte att frågorna saknar avgörande betydelse lokalt. Hawaii tillhör de delstater där miljöfrågor engagerar.

ANNONS
|

När amerikaner över hela USA får lista vad de tycker är viktigast kommer ekonomin högst upp, följt av brottsbekämpning, illegal invandring och aborter. Men miljön ligger bra till lokalt i delstaterna. Debatten om "frackning", alltså utvinning av fossila bränslen som skifferolja och gas med hjälp av hydrauliska sprängningar, väcker protester. I flertalet områden, där processen ska genomföras, är motståndet starkt. Utvinningen hotar bland annat att förgifta grundvattnet med kemikalier.

I västra USA, och främst i Kalifornien, finns en aktiv miljörörelse med över trettio års erfarenhet av att framgångsrikt driva avgörande frågor. Los Angeles, som tidigare hade ett lock av smog över stora delar av staden, är numera betydligt renare efter en rad lagar som begränsar allt från utsläpp till att använda grillar utomhus.

ANNONS

På Hawaii är medvetenheten sedan länge stor om ögruppens utsatthet i Stilla havet. Korallrev hotar att dö och områden i norr på huvudön Oahu, Northern Shore, har allvarliga problem med att kusten eroderar. Mindre jordbävningar med uppemot fyrtio skalv under en kort tidsrymd på eller vid öarna, som häromdagen, är vardag.

Miljövänlig solkräm

Hawaii är USA: s 50:e och sista delstat sedan 1959. Tidigare var ögruppen, som består av åtta större öar och flera mindre öar, ett amerikanskt territorium. Två tredjedelar av de omkring 1,4 miljoner invånarna, bor på Oahu där huvudstaden Honolulu ligger. Demokraterna dominerar politiken och miljön är sällan en tvistefråga.

En rad regler och miljölagar har införts på Hawaii. Till och med solskyddsmedel – med för miljön olämpliga ingredienser – har plockats bort från affärshyllorna. De som idag säljs har godkänts, tillverkare har tagit varningarna på allvar och undviker det som kan skada miljön. Turister uppmanas att granska innehållsförteckningarna på produkter som köpts utomlands. Det handlar om vädjanden för att inte medverka till att djurarter, havet och korallerna påverkas. En medveten kampanj pågår för att utrota invasiva arter för att på det sättet hålla våtmarkerna levande och se till att dricksvattnet blir tillgängligt också för framtida generationer.

Lauren Blickley på miljörörelsen Surfrider Foundation säger att det är hög tid att inse att exploateringen med bostäder och anläggningar kring kusterna måste begränsas. Husägare har försökt att hålla sina fastigheter på plats med betong men nu handlar det snarast om att förflytta hela bebyggelsen för att inte riskera att stora delar av kustlinjen försvinner ut i havet.

ANNONS

Traditioner på uppgång

Känslan är stark för både miljön, traditioner och det egna hawaiiska språket (som talas vid sidan av engelska). "Aloha" är inte bara en traditionell hälsningsfras utan signalerar även att de som kommer på besök ska förstå att hawaiianerna både är stolta över och angelägna om att bevara språket.

– A‘ole pilikia, välkomnar en polis när jag stannar vid ett bord med blomsterkransar, lei, och textade lappar utanför polisstationen på Waikiki Beach till minne över två av hans kollegor som sköts ihjäl vid ett ingripande mot en våldsam person.

– E Komo mai. Kom in.

Det hawaiianska språket var på väg att försvinna när undervisningen i praktiken upphörde i skolorna för ett sekel sedan och sällan användes på 1950 -och 1960-talen annat än i gamla sånger och vid dansuppvisningar. Men på senare år har språket vitaliserats och medvetenheten om arv, kultur och tradition lever starkt. De mesta av souvenirer, Hawaiiskjortor och kepsar som turister köper har en stolt lapp med "Made in Hawaii" i motsats till så mycket annat som köps i USA, som tillverkas i Kina.

Runt minnestavlor på poliser som dött i tjänsten finns traditionella hawaiianska symboler, så som blomsterkransar, som är vanliga på öarna.
Runt minnestavlor på poliser som dött i tjänsten finns traditionella hawaiianska symboler, så som blomsterkransar, som är vanliga på öarna. Bild: Britt-Marie Mattsson

Hemlösas nattvanor

Vid sidan av miljön är hemlöshet ett akut problem på Hawaii. Priset för köp av bostäder och hyror har länge varit skyhöga och även hawaiianer som fötts och börjat arbeta här har inte råd att stanna och flyttar till fastlandet.

ANNONS

Polisen på Waikiki låter oftast hemlösa, som inte stör ordningen, att sova på gräset och på en bit av sandstranden. Ännu har inte ett lika radikalt förslag kommit här som i Kalifornien där både exklusiva och billiga hotell kan tvingas ställa rum, som inte hyrts ut för natten, till hemlösas förfogande. Folkomröstningar om förslaget förbereds.

Hemlösheten är också en viktig fråga i Hawaii. Här tillåts de att sova på stränderna om natten.
Hemlösheten är också en viktig fråga i Hawaii. Här tillåts de att sova på stränderna om natten. Bild: Britt-Marie Mattsson

De hemlösa på Waikiki plockar ihop sina få tillhörigheter i gryningen och viker ihop de enkla skynkena som skyddat lite mot vinden. Surfarna kommer med sina brädor just när solen går upp och intar vågorna. När turisterna anländer med vilstolar och parasoller är de hemlösa borta. De söker sig till grönområden och trottoarer längre bort. När solen går ned igen och mörkret sänker sig är de tillbaka.

GP:s Britt-Marie Mattsson på plats i Hawaii inför det amerikanska mellanårsvalet.
GP:s Britt-Marie Mattsson på plats i Hawaii inför det amerikanska mellanårsvalet. Bild: Britt-Marie Mattsson

LÄS MER:Frågorna som kan avgöra valet i USA

LÄS MER:Så funkar det amerikanska mellanårsvalet

LÄS MER:Obama ryter ifrån mot valets lögner

LÄS MER:Hot och hat fortsätter att öka mot amerikanska politiker

ANNONS