Under tisdagen släppte Medieakademien Förtroendebarometern 2021 i samarbete med Kantar Sifo. I grafiken ovan ser man hur många av de tillfrågade som uppfattade mediernas nyhetsbevakning som vänstervriden, neutral eller högervriden.
Under tisdagen släppte Medieakademien Förtroendebarometern 2021 i samarbete med Kantar Sifo. I grafiken ovan ser man hur många av de tillfrågade som uppfattade mediernas nyhetsbevakning som vänstervriden, neutral eller högervriden. Bild: Medieakademin/GP

Reaktioner på sociala medier ska inte likställas med svenskarnas åsikter

På sociala medier hörs ofta starka röster som kallar traditionella medier för vänstervridna. Men en ny undersökning visar att svenska folket tycker annorlunda – och att GP:s nyhetsbevakning anses vara mest neutral i Sverige.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

De senaste veckorna har striden mellan den redaktionella ledningen och ägarna på den nystartade tidningen Bulletin varit en följetong i medierna. Striden har utkämpats inför öppen ridå och nyligen hoppade i stort sett hela redaktionsledningen av samtidigt som vd:n lämnade. Nu är det inte mycket kvar av projektet som lanserades som ett liberalkonservativt alternativ. Även om den här krisen inte hade uppstått hade de nog haft svårt att nå någon större framgång. Jag tror att de har överskattat människors vilja att betala för åsikter och underskattat hur många journalister som krävs för att göra riktigt bra och trovärdig journalistik.

ANNONS

LÄS MER: Dyrt men värt att avslöja godisbrödernas hemliga affärer

En annan sak man överskattat är hur många som egentligen tycker att traditionella medier inte är objektiva utan driver en höger/vänster-agenda. En sak av allt det som kommit fram i den interna striden på Bulletin var ägarnas rädsla för att man skulle bli en lightversion av DN. Jag antar att man menade att Bulletins målgrupp tyckte att DN var för vänstervridna och att de skulle bli ett tydligt alternativ till det. Troligen har de också haft en hel del läsare som haft de åsikterna om både DN och andra traditionella medier. Den nya mätningen Förtroendebarometern 2021, som görs av Medieakademien, visar dock att de allra flesta tycker att våra dagstidningars nyhetsbevakning är relativt neutral. Snarare tycker en majoritet av svenskarna att de flesta nyhetsmedier har en övervikt åt höger i sin nyhetsbevakning, Aftonbladet är undantaget som en extrem motvikt till övriga tidningar som är med i studien. DN, som Bulletins ägare var så rädda att man skulle likna, är det betydlig fler som tycker har en nyhetsbevakning som kantrar åt höger än åt vänster.

Under tisdagen släppte Medieakademien Förtroendebarometern 2021 i samarbete med Kantar Sifo. I grafiken ovan ser man hur många av de tillfrågade som uppfattade mediernas nyhetsbevakning som vänstervriden, neutral eller högervriden.
Under tisdagen släppte Medieakademien Förtroendebarometern 2021 i samarbete med Kantar Sifo. I grafiken ovan ser man hur många av de tillfrågade som uppfattade mediernas nyhetsbevakning som vänstervriden, neutral eller högervriden. Bild: Medieakademin

LÄS MER: Därför visar vi filmen på sprängdådet på Hagakliniken

ANNONS

På Twitter och Facebook, som båda hamnar i den absoluta förtroendebotten kan man ofta läsa raljerande kommentarer om traditionella tidningar som ”marxistiska” eller ”vänsterliberala”. Många av dessa röster är starka och högljudda men det är viktigt att komma ihåg att det inte är en spegling av samhället i stort. En viktig aspekt att ha med sig är att undersökningen har tittat på nyhetsbevakningen men vi som jobbar på tidningar vet att många ofta blandar ihop åsiktsjournalistiken med nyhetsjournalistiken och det är möjligt att det har påverkat resultatet.

För Göteborgs-Posten är undersökningen väldigt positiv. Läsarna tycker att vi har den mest neutrala nyhetsbevakningen av alla undersökta medier.

LÄS MER: GP:s succésiffror, ökar dramatiskt i räckvidd

För Göteborgs-Posten är undersökningen väldigt positiv. Läsarna tycker att vi har den mest neutrala nyhetsbevakningen av alla undersökta medier. Jämfört med exempelvis uppfattningen om DN så är det 30 procent fler som uppfattar GP:s nyhetsbevakning neutral. Det är väldigt glädjande att vi sticker ut i den här bemärkelsen för det är något vi arbetar med och som jag tror är väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta upprätthålla en trovärdig bevakning framåt.

Samtidigt som det är bra att många uppfattar oss som neutrala tror jag kanske inte att det är uteslutande positivt om 100 procent skulle tycka det. Risken är då att man skapat en nyhetsbevakning som inte berör över huvud taget. Den största faran är nog om man har en alltför stark övervikt åt endera vänster eller höger och det är där Public service har sin utmaning.

ANNONS

Förvisso är det ganska många som tycker att deras nyhetsbevakning är neutral, bara några få procentenheter färre än GP. Däremot har de en kraftig övervikt av resterande tittare/lyssnare som tycker att deras journalistik är vänstervriden. Det är viktigt att komma ihåg att den här undersökningen mäter vad folk tycker, inte om medierna faktiskt är neutrala eller inte. Men trots det är det här något som SVT och SR måste komma tillrätta med för det är ju trots allt de som tycker till i den här undersökningen som också finansierar hela deras verksamhet. Och om den uppfattade snedvridningen inte åtgärdas kommer förtroendet på sikt att sjunka. Och utan trovärdighet så tappar en nyhetstjänst sitt berättigande.

LÄS MER: Låt Bulletin bli en läxa för alla framtida medieägare

ANNONS