Kan man bota en sexköpare?

Mitt i Göteborg finns världens första mottagning för sexköpare. Hit kommer män som känner skam och skuld och vill göra något åt sitt beteende. I 95 procent av fallen lyckas det.

ANNONS

Maia Strufve har arbetat på Kast, kommunens mottagning för köpare av sexuella tjänster, sedan starten 1997. Uppdraget från kommunen lyder: "Minska prostitution och dess skadeverkningar för individen med fokus på efterfrågesidan".

– Vi träffar dem som har förmågan att känna skam och skuld över att de köpt sex. De som inser att något är fel, som inte mår bra och inte vill utsätta andra för det längre. De som är motiverade att sluta, säger Maia Strufve.

Bakom en diskret skylt, två trappor upp i byggnaden på Kronhusgatan träffar vi Maia Strufve och hennes kollega Eva-Lotta Hansson-Palmqvist. Vi slår oss ner i ett av samtalsrummen och ställer en första fråga:

ANNONS

Kan man bota en torsk?

Eva-Lotta Hansson-Palmqvist och Maia Strufve reagerar starkt på ordvalet.

– Begreppet torsk – vi använder aldrig det! Det är dömande och kränkande. I dag används det knappt längre. Inte ens av rättsinstanserna. Samhället i stort har blivit mer medvetet och noga med hur vi använder ord, säger Eva-Lotta Hansson-Palmqvist.

– Här vänder vi oss till köpare av sex och har ett icke dömande synsätt. De som kommer till oss gör det för att få förändring, betonar hon.

95 procent av dem som genomgått en behandling hos Kast har slutat med sexköp och blivit av med sitt sexmissbruk, enligt Maia Strufve.
95 procent av dem som genomgått en behandling hos Kast har slutat med sexköp och blivit av med sitt sexmissbruk, enligt Maia Strufve. Bild: Petter Trens

Skillnader i attityder

Maia Strufve säger att de män som går en behandling hos dem oftast lyckas bryta sina mönster. Under de senaste tolv åren har hon följt upp hur det gått för dem som genomgått behandling hos Kast och sett att 95 procent har slutat med sexköp och blivit av med sitt sexmissbruk.

– Men vi vet väldigt lite om den andra gruppen: de som förnekar vad de gjort och inte ser något fel i det. Jag vet inte om de är behandlingsbara. Vi är ena änden av prostitutionsproblematiken – de sexköpare som polisen träffar är ofta i den andra änden.

Skillnader i attityder hos de olika grupperna av sexköpare är avgörande, menar hon. Man måste förstå att det handlar om olika fenomen.

ANNONS

– Det finns de köpare som har synen: "Jag har betalat och gjort rätt för mig och jag tar det jag vill ha." Men de vi träffar här tar sig inte den rätten på samma sätt och de kan därför komma åt skammen inom sig. De inser att de gör fel, medan de som tycker att de har rätten på sin sida visar ett kvinnoförakt, ja, människoförakt. Frågan är om vi kan bota dem, säger Maia Strufve.

Bygger på frivillighet

Omkring 70 män söker sig till mottagningen varje år. De är mellan 25 och 75 år, majoriteten är mellan 35 och 45. I stort sett alla kommer på eget initiativ och hittar mottagningen genom att söka på nätet.

– Alla som kommer till samtalsmottagningen gör det frivilligt. Vi utför ingen myndighetsutövning, det här är en service vi erbjuder, säger Maia Strufve.

Gemensamt för männen som söker sig till Kast är att de inte vill inte göra som de gör och inte vet varför de ändå fortsätter. Eva-Lotta Hansson-Palmqvist och Maia Strufve beskriver det som att de har sexualiserat starka, svåra känslor och använder sex som en flykt för att få lindring, som en drog som ger en stunds lättnad.

– Många har funderingar kring om de har en extra stark sexualdrift, men det handlar inte om sex, utan om att de använder sex för att hantera andra känslor, som rädsla och stress, säger Eva-Lotta Hansson-Palmqvist.

ANNONS

Olika orsaker

Men det är en spretig grupp, med många olika berättelser. Och det finns inte heller bara en enda sanning om varför.

– Den röda tråden är att de har med sig ett fruset trauma från tidigt i livet. En förlust av en relation, säger Maia Strufve.

Läs mer:

LÄS MER:Sexköparen samlar på utsatta kvinnors avgjutna underliv: "Som troféer"

Omkring en fjärdedel av männen i den målgrupp som Kast vänder sig till har varit utsatta för sexuella övergrepp. Många av dem bär på svåra upplevelser i barndomen och en skräck för att bli avvisade och lämnade.

– Man har inte fått hjälp att organisera sina känslor och sex blir då en slags egenbehandling. Rädslan för att bli lämnad kan göra att man köper sex som garanti för att inte bli avvisad igen, säger Eva-Lotta Hansson-Palmqvist.

Befrielse att berätta

Men det kan också bero på det som kallas återupprepningstvång.

– Den som lever i en relation kan omedvetet söka efter något som kan göra att han riskerar att bli lämnad, precis som när han som liten utsattes för ett sådant trauma. Man kan vara otrogen eller köpa sex för att bli lämnad. Man upprepar på så vis den obearbetade rädslan för just det.

Att äntligen få tala med någon om det man utsätter sig själv och andra för kan upplevas som en befrielse, berättar Eva-Lotta Hansson-Palmqvist.

ANNONS

– Sexköp är något man gör i hemlighet. Och det gör något med en att hålla saker dolda. Det är mycket känslor kopplade till det. Få av de vi träffar kommer hit för att de åkt fast för sexköp. Några har blivit upptäckta av närstående, men oftast kommer de hit på grund av det egna lidandet.

"Lägger ett pussel"

Behandlingen på mottagningen består i samtal kring att förändra beteendet. Den första tiden träffas terapeuten och klienten en gång i veckan. Mötena glesas ut allteftersom och slussas ut till ett avslutande samtal, säger Maia Strufve.

– Vi lägger ett pussel tillsammans. Går på djupet med vad som är orsaken, vad som präglat personen och gjort att den hamnat i det här mönstret.

Hela behandlingen tar i de flesta fall omkring två år och följs sedan upp efter några månader.

I år är det 23 år sedan verksamheten startade. Göteborgs kommun var då först i världen med att erbjuda frivillig samtalsbehandling till sexköpare.

– Ingen hade tidigare tänkt på att den här målgruppen behövde hjälp, säger Maia Strufve.

Läs mer om GP:s granskning Systrar:

LÄS MER:VD, journalist och lärare – hundratals män kartlagda som sexköpare

LÄS MER:Svenska skolflickor drogs in i sexhandel – hundratals män ville köpa dem

LÄS MER:Enorm respons för GP:s podd "Systrar" – kvinnor från hela Sverige ringer in

Fakta: Kast

Köpare av sexuella tjänster, Kast, är Göteborgs kommuns mottagning för att ge stöd till dem som köper sexuella tjänster eller har ett tvångsmässigt sexuellt beteende och som vill förändra sitt beteende.

Även anhöriga kan kontakta Kast.

De som söker sig till mottagningen kan vara anonyma.

Personalen har tystnadsplikt och har ingen skyldighet att anmäla någon till polisen enligt sexköpslagen.

Fakta: goteborg.se

ANNONS