Torslandas kraftigt försenade tvärförbindelse ett steg närmare att byggas

Köer och en otrygg trafiksituation har varit vardag på Kongahällavägen under lång tid. Men nu har Torslandas tvärförbindelse nått sista anhalten innan planerna kan godkännas. Den här gången var även MP och V, något motvilligt, med på tåget.
– Från vår sida har vi valt att acceptera det och inte kämpa mot mer, säger Johan Zandin (V).

ANNONS
|

Trafiksituationen på Kongahällavägen har länge varit ansträngd och dessutom en hämsko för utvecklingen i Torslanda.

– Det går inte att bygga mer i Torslanda om inte den här vägen byggs. Många detaljplaner är avhängiga på att det blir en tvärförbindelse, säger Sirpa Antti-Hilli, som arbetat med ärendet på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det handlar om i runda slängar 2,5 kilometer väg, från Syrhålamotet i söder till Nya Älvegårdsvägen i norr, som ska förbinda Torslandavägen med Kongahällavägen.

– Det har ju varit en ganska besvärlig situation på vägen i många år med en svår trafiksituation med mycket köbildning och otrygghet. Även utifrån Räddningstjänsten eftersom det är besvärligt när det bara finns en väg för att komma fram, säger Sirpa Antti-Hilli.

ANNONS

Ett liknande initiativ gick så långt som till samråd 2007. Men det rann sedan ut i sanden. 2014 gav dåvarande trafiknämnden trafikkontoret i uppgift att hitta en lösning för Kongahällavägen. Det är det arbetet som nu, tio år senare, nått sitt slut.

Trafikpåsläpp flera år bort

Efter sommaren ska planen ut på granskning. Någon gång under första halvåret nästa år kan planen sedan antas i kommunfullmäktige. Det innebär att tvärförbindelsen skulle kunna ha byggstart 2026. Trafikpåsläpp på den nya vägen beräknas till 2028 eller 2029.

– Det har tagit lite tid, dels att göra en miljökonsekvensbeskrivning men också arbetet att titta på de olika alternativen. Det är en stor plan men vi hoppas att den sista fasen ska gå så snabbt som möjligt, säger Sirpa Antti-Hilli.

Även om många i Torslanda ser fram emot vägen finns det också motståndare. Bland annat har många boende längs Nya Älvegårdsvägen klagat på den valda sträckningen. Dessutom bedöms planerna få en ”betydande påverkan” på natur- och kulturvärden. Det handlar bland annat om fornlämningar som kommer tas bort och levnadsmiljöer för mindre hackspett, entita och större vattensalamander som försvinner.

Kostnaden för att bygga tvärförbindelsen beräknas till 234 miljoner kronor i 2022 års penningvärde. Av den summan är en fjärdedel så kallad riskreserv, för att hantera förseningar eller andra kostnader som kan dyka upp längs den nya vägen.

ANNONS

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare varit skeptiska till planerna, eftersom de befarar att tvärförbindelsen kan öka trafiken.

– Vi var negativa tidigare för att vi vet att om man bygger nya vägar så betyder det ofta att man inte löser problem utan flyttar dem. Bygger man bort en flaskhals så ökar den totala trafiken och man får en flaskhals någon annanstans.

Medskick om cykelbanan

Men efter ett tilläggsyrkande om att försöka se till att tvärförbindelsens cykelbana byggs sammanhängande på ena sidan istället för att korsa vägen kunde även V och MP rösta för planerna.

På stadsbyggnadsnämndens presskonferens adresserade Johan Zandin (V) Moderaternas Hampus Magnusson, med anledning av den debattartikel han har skrivit i ämnet.

– Jag noterar att Hampus skrev en debattartikel i april och misstänkte att vi ondskefulla vänsterpartister och miljöpartister ville stoppa hela projeket. Men jag är ledsen att göra dig besviken Hampus. Det var inte det som det handlade om, det handlade om att se över cykellösningen.

Moderaternas Hampus Magnusson var inte sen att påpeka att V och MP nu bytt fot och öppnat för en lösning som kan innebära mer trafik i området.

– Jag är fantastiskt glad Johan, att ni stöttar den här viktiga bilsatsningen för bilisterna ut till Torslanda, som gör att det går att utveckla Torslanda mer. Näringslivet är helt beroende av detta. Jag är tacksam och glad att ni har ändrat er, sa han.

ANNONS

LÄS MER:Vänsterstyrets splittring hotar Göteborgs och Torslandas utveckling

LÄS MER:Grundlösa anklagelser om att vi skulle vara näringslivsfientliga

LÄS MER:Attenius försöker blanda bort korten om Torslanda tvärförbindelse

LÄS MER:Jätteprojektet i Torslanda – ny stadsdel med 1 200 bostäder

ANNONS