Låt mig därför vara tydlig: Torslanda tvärförbindelse kommer att byggas. Den kommer också att kompletteras med bättre infrastruktur för cykel och kollektivtrafik för att möjliggöra så mycket hållbara reseformer som möjligt, skriver debattören.
Låt mig därför vara tydlig: Torslanda tvärförbindelse kommer att byggas. Den kommer också att kompletteras med bättre infrastruktur för cykel och kollektivtrafik för att möjliggöra så mycket hållbara reseformer som möjligt, skriver debattören. Bild: Stefan Berg

Grundlösa anklagelser om att vi skulle vara näringslivsfientliga

Hampus Magnusson (M) frågar om Torslanda tvärförbindelse kommer att byggas. Svaret är ja, skriver kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

23/4 Vänsterstyrets splittring hotar Göteborgs och Torslandas utveckling

I Göteborg råder det bred enighet från vänster till höger om att vi vill ha hit nya gröna jobb och det finns också en bred insikt om att det kräver att kommun, akademi och näringsliv jobbar tillsammans och håller ingångna överenskommelser gentemot varandra. Det är den andan som gjort Göteborg till Sveriges främsta industristad och det har varit en förutsättning för att få Novo Energy att välja just Göteborg för sin batterifabrik.

Att vi har en lång tradition av en aktiv jobb- och näringspolitik, och att vi har ett brett politiskt samarbete över blockgränsen för att få hit jobben är en styrka vi måste värna. Därför bekymrar det mig när Hampus Magnusson helt grundlöst försöker så tvivel om huruvida planerade infrastrukturplaner kommer att bli av och beskriver delar av Göteborgs styre som näringslivsfientligt. Det är att helt i onödan skapa oro bland potentiella investerare, bland industrin och bland alla som vill skapa nya gröna jobb här. Hampus Magnusson sätter det politiska spelet före Göteborgs bästa.

ANNONS

Kommer att byggas

Låt mig därför vara tydlig: Torslanda tvärförbindelse kommer att byggas. Den kommer också att kompletteras med bättre infrastruktur för cykel och kollektivtrafik för att möjliggöra så mycket hållbara reseformer som möjligt.

Det är dock noterbart att när den moderatledda regeringen efter bara några veckor vid makten svek sina löften till näringslivet om fungerande tåg mellan Göteborg och Borås var Hampus Magnusson tyst. När hans regering sviker klimatmålen och bromsar den gröna omställningen är Hampus Magnusson tyst. När regeringen såsar med de planer på vindkraft och annan förnybar grön el som staten lovat industrin är han tyst. När regeringen skär ner på den vuxenutbildning som ska utbilda industrins arbetskraft är Hampus Magnusson tyst. När majoriteten av Sveriges regioner, till följd av SD och regeringens nedskärningar, tvingas välja mellan besparingar på vården eller besparingar i kollektivtrafiken är Hampus Magnusson tyst.

Tvärförbindelsen kommer att bli av, men vi kommer också samtidigt minska bilberoendet genom bättre cykelinfrastruktur och kollektivtrafik över hela Göteborg

Det har med andra ord inte saknats tillfällen för Hampus Magnusson att protestera mot näringslivsfientlig politik, men till skillnad från Hampus Magnussons parti kommer Göteborgs rödgröna styre inte svika några löften till industrin.

Tvärförbindelsen kommer att bli av, men vi kommer också samtidigt minska bilberoendet genom bättre cykelinfrastruktur och kollektivtrafik över hela Göteborg.

Bilen kommer att ha en roll även i framtidens Göteborg. Många behöver till och från använda bil, och då ska den möjligheten finnas, men genom att styra mot mer kollektivt resande, mer cykel och mer gång får vi lägre utsläpp, högre tillväxt och plats för fler jobb och bostäder. Det blir – för att låna ett uttryck från Hampus Magnusson – en triple win situation.

ANNONS

Jonas Attenius (S) kommunstyrelsens ordförande

ANNONS