Frågan om Torslanda tvärförbindelse berör inte bara Torslanda, Hönö och Öckerö. Den är viktig för hela Göteborg. När Northvolt och Volvo Cars beslutade att bygga sin batterifabrik på Hisingen var tvärförbindelsen en del i uppgörelsen med staden. För Göteborg handlade det om att skapa flera tusentals nya jobb i en framtidsbransch, skriver debattören.
Frågan om Torslanda tvärförbindelse berör inte bara Torslanda, Hönö och Öckerö. Den är viktig för hela Göteborg. När Northvolt och Volvo Cars beslutade att bygga sin batterifabrik på Hisingen var tvärförbindelsen en del i uppgörelsen med staden. För Göteborg handlade det om att skapa flera tusentals nya jobb i en framtidsbransch, skriver debattören. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Vänsterstyrets splittring hotar Göteborgs och Torslandas utveckling

I dag tisdag behandlas frågan om Torslanda tvärförbindelse i stadsbyggnadsnämnden. Kommer Socialdemokraterna med Torslandabon Jonas Attenius i spetsen att orka driva igenom ett något som skulle göra livet så mycket bättre för hans grannar, eller viker han som så ofta ner sig för bilmotståndarna i Miljöpartiet? skriver Hampus Magnusson, Moderaterna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Trafiksituationen i och kring Torslanda har länge varit ett problem. De som bor där i dag tvingas sitta i långa köer till och från arbete och fritidsaktiviteter. Dessutom lägger bristen på modern infrastruktur hinder för fortsatt utveckling av området – något som är nödvändigt för att Göteborg ska kunna möta det växande behovet av nya bostäder och locka till sig nya skattebetalare.

Därför lade jag och Jonas Ransgård (M) i kommunfullmäktige 2017 vårt förslag om att bygga Torslanda tvärförbindelse. Utöver att underlätta för Torslandaborna skulle den innebära att trafiken till och från Hönö och Öckerö leddes utanför Torslanda tätort.

Viktig för Göteborg

När beslutet fattades om att inleda planarbetet för tvärförbindelsen var det dåvarande vänsterstyret djupt splittrat. De svurna bilfienderna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej, medan Socialdemokraterna valde att rösta blankt. Beslutet röstades därefter igenom av en majoritet ledd av oss moderater.

ANNONS

Frågan om Torslanda tvärförbindelse berör inte bara Torslanda, Hönö och Öckerö. Den är viktig för hela Göteborg. När Northvolt och Volvo Cars beslutade att bygga sin batterifabrik på Hisingen var tvärförbindelsen en del i uppgörelsen med staden. För Göteborg handlade det om att skapa flera tusentals nya jobb i en framtidsbransch. Jag och övriga borgerliga politiker i den dåvarande byggnadsnämnden drev därför på för att säkerställa att uppfylla stadens löfte till Northvolt och Volvo Cars. Samtidigt verkade Miljöpartiet så sent som 2022 för att skrota planerna på Torslanda tvärförbindelse.

Torslanda tvärförbindelse är även en nyckel för att kunna bygga fler bostäder och framför allt småhus i Göteborg. I dag har vi ett utflöde av barnfamiljer och skattekraft till kranskommunerna. Det är dåligt för Göteborg och försvårar finansieringen av vår välfärd till göteborgarna. Men det innebär också att många barnfamiljer som vill bo i Göteborg tvingas flytta för att det inte byggs det som efterfrågas.

I stället för att pendla från Kungsbacka, Härryda och Lerum får den välutbildade arbetskraften nära till jobben i Torslanda

Med Torslanda tvärförbindelse på plats kan vi bygga fler bostäder i Torslanda – i närheten av de många nya jobben. I stället för att pendla från Kungsbacka, Härryda och Lerum får den välutbildade arbetskraften nära till jobben i Torslanda. Det är inte bara en win-win situation. Det är en tripple win situation.

ANNONS

I dag är det alltså äntligen förhoppningsvis dags att nu avgöra frågan i stadsbyggnadsnämnden. Senast frågan skulle avgöras krävde dock Miljöpartiet att få skjuta upp det brådskande beslutet. Kommer Socialdemokraterna leva upp till stadens löfte till näringslivet eller kapitulerar de inför det näringslivsfientliga Vänsterpartiet? Kort sagt väljer de Göteborg, göteborgarna och klimatet, eller går makten som vanligt först?

Hampus Magnusson (M), kommunalråd i opposition

ANNONS