L polisanmäler rödgröna styret i Göteborg för tjänstefel

Liberalerna i Göteborg har polisanmält det rödgröna styret för två fall av tjänstefel. Dels gäller det beslutet kring bojkott av israeliska varor, dels 90 extra skolmiljoner som enbart riktades till kommunala skolor.
– Det är alldeles uppenbart tjänstefel menar jag, säger Axel Darvik (L).

ANNONS
|

På tisdagen meddelade Liberalernas gruppledare och kommunalråd Axel Darvik på X (tidigare Twitter) att de valt att anmäla ”nämndens vänstermajoritet för tjänstefel”.

– Vi har polisanmält den majoriteten i grundskolenämnden, som har fattat de här olagliga besluten, för tjänstefel, säger Axel Darvik.

Han menar att han ser det som en skyldighet att anmäla för att göra en markering.

– När vi säger åt våra barn och unga att följa lagar och regler, och när vi uppmanar kommunala tjänstemän att anmäla misstänkta brott, så är det vår skyldighet i den liberala gruppen att polisanmäla när andra politiker begår handlingar som kan vara brottsliga.

ANNONS

Förvaltningsrätten: Styrets agerande strider mot lagen

Bakgrunden till anmälningarna är att skolorna i Göteborg haft det ekonomiskt tufft under året och dragits med stora nedskärningar. I ett försök att stabilisera läget sköt de rödgröna i Göteborg till 90 miljoner kronor extra i en tilläggsbudget.

Men i strid med den egna grundskoleförvaltningen valde styret att bara ge de kommunala skolorna pengar. Friskolorna skulle få sin del först om och när de visat att också de drabbats av ökade pensionskostnader.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Trots det valde grundskolenämnden att driva igenom utbetalningen till de kommunala skolorna. Förvaltningsrätten slog därefter fast att det strider mot lagen att agera som styret och hålla inne med pengar till friskolorna. Därför hävdes också beslutet att betala ut pengar till de kommunala skolorna.

Axel Darvik (L) har kallat det rödgröna styrets agerande för ”dumt och oansvarigt”.

– Man vet att det här är olagligt. Dessutom håller ju en utredning på att se över hur systemet för finansiering av friskolorna ska se ut framöver, sa han i samband med att förvaltningsrättens beslut kom tidigare i juni.

Kritisk till bojkott av israeliska varor

Kort därefter kom beskedet att inköps- och upphandlingsnämnden beslutat att bojkotta israeliska varor, trots att förvaltningen informerade om att det med högsta sannolikhet strider mot kommunallagen.

ANNONS

– Jag tycker att det är allvarligt, det blir det en typ av politisk aktivism och det ska inte en kommun hålla på med, säger Axel Darvik.

Han menar att han upprepade gånger motsatt sig beslutet med hänvisning till att det helt enkelt inte är lagligt.

– Men det har de bara struntat i och säger att de ”vill utmana lagen” och den typen av argument. Det tycker jag är rättsvidrigt att bete sig på det sättet.

På tisdagen beslutade förvaltningsrätten att bojkotten inte får genomföras innan målet har avgjorts.

”Förvaltningsrätten anser att det finns starka skäl som talar för att nämndens beslut att bl.a. sluta köpa in produkter ursprungsmärkta av vissa stater är olagligt” står det i beslutet.

Attenius (S): Intressant att L fokuserar på att polisanmäla

Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, säger att förvaltningsrättens beslut gällande skolmiljonerna nu analyseras inom det rödgröna styret.

Han säger att förvaltningsrättens beslut föranleder en diskussion om den nuvarande lagstiftningen och om den kan behöva ändras.

Jonas Attenius är också kritisk till Liberalernas polisanmälan.

– Det är intressant att L lägger mycket fokus på att polisanmäla. Jag tycker de borde lägga mer fokus på att pengar går till undervisning och att styra upp marknadsskolan vi har.

ANNONS

Rättelse: I en tidigare version av den här artikeln skrev vi felaktigt att pengar betalats ut till de kommunala skolorna. Rätt är att inga pengar har betalats ut ännu.

LÄS MER:Göteborgs bojkott av israeliska varor kan vara olaglig

LÄS MER:Buschs känga till Attenius: ”Hade fått lämna sin post”

LÄS MER:Domstol: Inga pengar till Göteborgs skolor

ANNONS