Domstol: Göteborg får inte hålla inne pengar till friskolorna

Det rödgröna styret i Göteborg sköt till pengar till de kommunala skolorna, men höll inne med pengar till friskolorna. Nu slår förvaltningsrätten fast att det strider mot lagen och upphäver beslutet att betala ut pengar till de kommunala skolorna.
– Det här kommer att stressa både lärare och rektorer och ytterst drabba eleverna, säger Axel Darvik (L).