Domstol: Inga pengar till Göteborgs skolor

Det rödgröna styret i Göteborg valde att hålla inne med pengar till friskolorna. Konsekvensen: Även de kommunala skolorna blir utan pengar, i väntan på att förvaltningsrätten avgjort frågan.
– Det är väldigt synd att det blir på det här sättet. Vi efterfrågar likvärdiga förutsättningar för friskolor och kommunala skolor, säger Patrick Gladh, skolchef, tidigare S-politiker och den som lyft frågan till förvaltningsrätten.

ANNONS
|

När Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle skjuta till 90 miljoner kronor extra till de krisande skolorna i Göteborg bestämde de att pengarna bara skulle gå till de kommunala skolorna. Friskolorna skulle inte få några pengar om de inte kunde visa att också de hade lidit av ökade pensionskostnader.

– Jag tycker att det är hög tid att pröva det här ruttna systemet, sade grundskolenämndens ordförande Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) till GP i våras.

Men beslutet togs i strid med den egna förvaltningen som menade att det här bryter mot skollagen som säger att alla, oavsett om de är kommunala skolor eller friskolor, ska få lika förutsättningar.

ANNONS

Grundskoledirektören gjorde något så ovanligt som att lämna en lång protokollsanteckning till beslutet. Kontentan: friskolorna har rätt till motsvarande ersättning när de kommunala skolorna får extrapengar.

Friskolornas riksförbund rasade, och valde att JO-anmäla, och en rad friskolor har valt att överklaga.

Tidigare S-politiker överklagade

Den tidigare S-politikern Patrik Gladh, som tvingades lämna sina uppdrag för partiet efter att ha startat en vinstdrivande friskola, valde att lyfta det rödgröna styrets agerande till förvaltningsrätten.

– Vi gör det här för att försvara våra barns skolgång, säger han.

Han drev också att beslutet att betala ut pengar inte ska gälla förrän domstolen avgjort frågan. Och nu går förvaltningsrätten på den linjen. Det betyder att inte heller de kommunala skolorna får några pengar förrän saken är avgjord.

En sådan så kallad inhibition får endast användas om ”starka skäl talar för att beslutet är olagligt och förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada”, motiverar förvaltningsrätten saken.

– Det är väldigt synd att det blir på det här sättet, säger Patrick Gladh.

Han säger att de hellre hade samarbetat kring gemensamma utmaningar i skolan, men att det handlar om att de fristående skolorna ska ha samma förutsättningar som de kommunala skolorna.

ANNONS

Vill kunna planera arbetet

Nu blir konsekvensen att inte heller de kommunala skolorna får pengar förrän domstolen tagit beslut. Hur ser du på det?

– Enligt lagen ska det finnas en konkurrensneutralitet mellan fristående och kommunala skolor, med lika tillgång till medel på samma grundval och vid samma tillfälle. Det handlar om att vi ska kunna planera vårt arbete för kommande år, och ha samma planeringsförutsättningar som de kommunala skolorna, säger han.

Som tidigare S-politiker, hur känns det att det är det rödgröna styret och Socialdemokraterna du nu tar strid mot?

– Jag hade inte fattat beslut som strider mot lagen. I dag är jag partilös och arbetar inte minst för att barn och unga på våra skolor ska få en likvärdig skola. Det är hela tanken med att vi startade skola i utsatta områden, säger han.

”Såhär får det inte gå till”, säger Axel Darvik (L), andre vice ordförande i grundskolenämnden om styrets agerande.
”Såhär får det inte gå till”, säger Axel Darvik (L), andre vice ordförande i grundskolenämnden om styrets agerande. Bild: AnnaCarin Isaksson

Axel Darvik (L), andre vice ordförande i grundskolenämnden, menar att pengarna hade räckt till 100 tjänster och att personal nu kommer att få gå.

– Det kommer sannolikt ta ett antal månader innan beslutet, säger han.

– Det är ansvarslöst att hålla på och trotsa lagen. Man gör bara det för att få uppmärksamhet och skapa debatt, men det är eleverna och personalen som drabbas, säger han.

ANNONS

”Sjukt skolsystem”

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) menar dock att rektorerna kan vara lugna med att pengarna till slut kommer att betalas ut. De kan sitta still i båten och behöver inte skära ned.

– Det här är bara ännu ett kvitto på hur sjukt vårt skolsystem är. Återigen ser vi att marknadsintressen och skolkoncerners ägare sätts före skolbarnens behov, säger hon.

Konsekvensen nu är att inte heller de kommunala skolorna får pengar. Vad tänker du om det?

– Jag tycker att det är väldigt märkligt, för det är inte pengarna till de kommunala skolorna som vi tvistar om. De pengarna har vi ju avsatt.

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) tycker fortfarande att det var rimligt att hålla inne med pengar till friskolorna.
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) tycker fortfarande att det var rimligt att hålla inne med pengar till friskolorna. Bild: Anders Ylander

Tryggvadottir Rolka är kritisk till att Patrick Gladh valde att ta strid om att skjuta på utbetalningarna även för de kommunala skolorna genom inhibition.

– Det vi säger är att friskolorna ska redovisa att de har samma kostnad och att pengarna kommer vid bokslutet. Här pratar man om lika villkor. Det finns inga lika villkor. Vi har betydligt högre kostnader.

LÄS MER:Göteborg håller inne med pengar till friskolorna

LÄS MER:Friskolornas riksförbund JO-anmäler Göteborg om pengar till friskolorna

LÄS MER:Dadgostar uppmanar alla kommuner att följa Göteborg

LÄS MER:Friskolor överklagar stadens krav på redovisning

ANNONS