Friskolornas riksförbund JO-anmäler Göteborg om pengar till friskolorna

Friskolornas riksförbund anmäler Göteborgs stad till både Justitieombudsmannen (JO) och Skolinspektionen efter det rödgröna styrets beslut att hålla inne med pengar till friskolorna om de inte redovisar sina kostnader.
– Det är ju ett flagrant brott mot lagen, säger Ulla Hamilton, vd på branschorganisationen.