Friskolor överklagar stadens krav på redovisning

Styret i Göteborg håller inne med pengar till friskolor som inte redovisar sina kostnader. Nu har flera överklagande kommit in mot beslutet, bland annat från nätverket Friskolor på lika villkor (FLV).
– Jag utgår från att förvaltningsrätten följer skollagen och att vi får rätt till vår del av pengarna, säger Matilda G Stålbert, ordförande i nätverket.