Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Det finns en machokultur inom byggbranschen och den är skadlig. Nu krävs det en bredare samling för att få till verklig förändring. Först då kan machokulturen utrotas och byggbranschen bli en attraktiv framtidsbransch för alla., skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Machokulturen inom byggbranschen måste utrotas

Byggbranschen lider alltjämt av en machokultur som skrämmer bort kompetenta människor och riskerar branschens rykte och framtid. Denna kultur måste utrotas, skriver Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna och Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En ny undersökning från Byggcheferna visar att många års ansträngningar från organisationer och företag inte räckt till. Machokulturen sitter fortfarande i väggarna. Den kulturen måste utrotas. Det är Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier överens om.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Följderna av att machokulturen sitter i väggarna är många och allvarliga. Kvinnor, etniska minoriteter och människor med avvikande sexuell läggning lämnar branschen. Dessutom ökar risken för byggfusk och korruption.

En grabbig attityd

Byggchefsbarometern 2013 visar att en majoritet av de som svarat anser att arbetsmiljön kännetecknas av en grabbig attityd med ett tufft arbetsklimat. Varannan anser att kvinnor och män behandlas olika genom att kvinnor inte ges samma karriärmöjligheter, men också genom att kvinnor inte får samma arbetsuppgifter som männen. Varannan kvinna anser att det finns en inställning inom branschen att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män i byggbranschen. Detta är oacceptabelt och vi som arbetar i branschen måste göra något åt det.

En annan konsekvens av den machokultur som framträder i undersökningen är att det fortfarande finns fördomar kring homosexuella. Närmare varannan person svarar att det finns negativa attityder och fördomar mot homosexualitet i branschen. Främst verkar de här fördomarna finnas i produktionen men närmare en tredjedel säger att attityden också finns hos ledningen och på kontoren. Något som bekräftas när svaren från chefer och äldre män analyseras. Men bland dessa målas även en delvis annan bild upp. Man anser att problemen möjligen har funnits tidigare, men att de inte längre existerar. Chefer och individer som arbetat länge i byggbranschen verkar ha blivit blinda för hur det verkligen ser ut.

Allvarliga följder

Byggbranschen har problem och både fack och arbetsgivare är medvetna om detta. Vi ser att de negativa följderna är många och allvarliga. Kvinnor, etniska minoriteter och människor med avvikande sexuell läggning lämnar byggbranschen. Kompetenta människor som vi behöver för att kunna behålla och utveckla en livskraftig byggindustri. Dessutom ökar riskerna för byggfusk och korruption när en intern machokultur leder till informella strukturer och dolda beslutsvägar. Farhågorna visar hur viktigt det är att vi tillsammans jobbar för mångfald och mot machokultur på alla nivåer och inte bara i produktionen.

Byggbranschen befinner sig i en stor generationsväxling, inte minst på chefsnivå. Fack och arbetsgivare vill inte att begåvade människor ska välja bort byggindustrin för att de upplever att arbetsmiljön är ohälsosam eller för att de misstänker att de inte kommer att ges en rättvis chans.

Skadlig för branschen

I ett försök att påverka har Byggcheferna bland annat ansvarat för att 600 chefer inom byggindustrin i Västra Götaland fått genomgå en utbildning för att hantera sina egna fördomar. Ett annat exempel är att Sveriges Byggindustrier har startat ett mentorsprogram, kallat Mentorbygg, för att öka andelen kvinnliga chefer i byggbranschen. Syftet är att synliggöra kvinnors kompetens och ge fler möjligheten att ta sig fram.

Men vi måste tyvärr erkänna att de insatser som hittills gjorts inte har varit tillräckliga. Faktum kvarstår – det finns en machokultur inom byggbranschen och den är skadlig. Nu krävs det en bredare samling för att få till verklig förändring. Först då kan machokulturen utrotas och byggbranschen bli en attraktiv framtidsbransch för alla.

Lars Bergqvist

ordförande, Byggcheferna

Ola Månsson

VD Sveriges Byggindustrier