Efter GP:s granskning: Krafttag i regionen för bättre Auroravård

Auroramottagningen på Östra sjukhuset ska erbjuda planerat kejsarsnitt vid svårbehandlad förlossningsrädsla och följa de nationella rekommendationerna. Det säger Sahlgrenskas ordförande Cecilia Dalman Eek (S).
– Uppenbarligen finns det ett problem med det. Då får man göra ett bättre jobb.
Efter GP:s granskning inleds nu lokala och regionala projekt, för att få bättre och mer jämlik vård. Ett stort jobb inleds där allt ifrån bemötande till slutgiltiga besked ska ses över.

ANNONS
|

GP har i en rad artiklar granskat den så kallade Auroravården, som ska hjälpa förlossningsrädda kvinnor. Granskningen har bland annat visat att patienter bemöts olika och att det görs olika bedömning på landets kliniker. Även inom Västra Götalandsregionen syns skillnader både i bemötande och bedömning.

Flera patienter riktar hård kritik mot Aurora på Östra sjukhuset, som är en av landets mest restriktiva mottagningar när det gäller planerade kejsarsnitt på kvinnans önskemål. Bland annat vittnar flera kvinnor om att de känt sig förminskade och upplevt sig tvingade att gå igenom en behandling de inte velat genomgå. Flera vittnar om att de känt sig tvingade att föda vaginalt – trots att de önskade att få föda med kejsarsnitt.

ANNONS

I förra veckan togs GP:s granskning upp på två presidiemöten: Dels på Sahlgrenska universitetssjukhuset och dels på ett regiongemensamt möte om kvinnosjukvården.

Kritiken har tagits på allvar

Enligt Cecilia Dalman Eek (S), Sahlgrenskas styrelseordförande, har kritiken mot Auroramottagningen på Östra tagits på stort allvar och man har inlett ett internt förändringsarbete.

Målet är att bli bättre på att identifiera den grupp kvinnor som, trots insatser i form av information och stöd, har stor förlossningsrädsla och önskar kejsarsnitt.

– Där ska man följa de nationella rekommendationer som finns och erbjuda dessa kvinnor planerat kejsarsnitt.

Och det gör de inte i dag?

– Uppenbarligen finns det ett problem med det. Då får man göra ett bättre jobb med det, helt enkelt. Det är väl bra att man inser att det här behöver man jobba med.

”Måste reflektera”

Enligt Cecilia Dalman Eek har personalgruppen på Östras Auroramottagning tagit till sig av kritiken och vill genomföra det interna arbetet.

– De måste reflektera över hur de själva jobbar. De extremt förlossningsrädda är en förhållandevis liten grupp så jag är väldigt glad över att Auroramottagningen nu har bestämt sig för att se över sitt arbetssätt så de inte missar de här patienterna.

Har verksamheten redovisat någon teori varför det har blivit såhär?

ANNONS

– Det viktiga har varit att reflektera framåt. De som jobbar där är ledsna över att det finns patienter som inte har haft en bra upplevelse. De brinner för den här gruppen av människor och vill att det ska bli bättre framöver.

Du har tidigare uttryckt viss oro över att det skulle handla om brist på resurser. Vad har du fått för svar där?

– Jag har inte fått till svar att det skulle vara en resursfråga och det tycker jag är väldigt skönt. Vi står inför en extremt tuff ekonomisk situation, men jag har ställt frågor om det och fått svaret att det inte ligger i det ekonomiska i första hand.

”Kan inte ha olikheter i regionen”

Det andra förändringsarbetet är regionövergripande och syftar till att göra Auroravården jämlik. Det ska inte spela någon roll om du är på Östra, Näl, Skövde eller Säs.

– För att komma vidare i det här kan vi inte ha olikheter i den här vården inom regionen, säger Cecilia Dalman Eek.

Därför har VGR:s medicinska samordningsråd gett alla regionens Auroramottagningar i uppdrag att, tillsammans med mödravården, arbeta fram en gemensam riktlinje.

– Poängen är att nå gruppen svårt förlossningsrädda, för att man ska uppfylla de nationella kriterierna om planerat kejsarsnitt. Det är målet.

ANNONS

Är man särskilt dåliga på det här i Göteborg?

– Jag tror inte att det är någon större skillnad. Om man ser på hur många som föder vaginalt och hur många planerade snitt som genomförs så är skillnaden väldigt liten i regionen. Det skulle i så fall indikera att det här arbetet behöver göras överallt.

GP:s granskning visar dock att aktuell och tillförlitlig statistik om antalet kejsarsnitt på kvinnans önskan saknas i sammanställd form på både nationell och regional nivå. Det innebär att det i dagsläget inte går att jämföra varken regioner eller kliniker med varandra.

Granskningen visar också att Aurora på Östra sjukhuset har identifierat den grupp föderskor som inte vill föda vaginalt, oavsett om det handlar om kvinnor med svår förlossningsrädsla eller kvinnor som har andra skäl till att inte vilja det. I en tidigare intervju säger enhetschefen på Auroramottagningen på Östra sjukhuset, Margareta Risenfors, att de träffar många och att de flesta är nöjda men att det finns en grupp kvinnor som är svårare att nå och hjälpa.

– Det handlar ofta om att man kommer till mottagningen och har bestämt sig innan att man vill föda med kejsarsnitt, säger hon.

Politisk enighet om Auroravården

Tanken framåt är nu, menar Cecilia Dalman Eek, att arbetet som görs i Göteborg ska leda till förändringar i hela regionen.

ANNONS

– Om vår Auroraverksamhet nu gör ett internt arbete för att bli bättre på att identifiera den här gruppen, kunna bemöta dem bättre och kunna ge dem ett kejsarsnitt om det blir nödvändigt, då är det fullt rimligt att man gör det på alla Auroraverksamheter i regionen. Det är ett bra andra steg.

Det råder politisk enighet kring att Auroraverksamheten bör ses över och samordnas bättre i regionen. Stefan Svensson (KD), 2:e vice ordförande i operativa sjukvårdsnämnden, deltog i det regionala mötet om kvinnosjukvården och tycker att frågan tas på stort allvar, både bland tjänstemän och politiker.

– Målet är en jämlik vård, sedan pågår det alltid ett förändringsarbete där enskilda sjukhus kan rycka ifrån tillfälligt. Poängen är att sprida goda exempel i regionen. Har man hittat något i Borås så ska även Trollhättan och Göteborg känna till det.

Säs ser patientströmmar från Göteborg

Han ställde själv frågan på mötet om regionens övriga sjukhus fått ta emot många missnöjda patienter från Göteborg.

– Det är bara Säs i Borås som ser att de får in patienter som aktivt söker sig från Auroramottagningen i Göteborg. Men man har inte upplevt det på mottagningarna i Skövde, Trollhättan eller Varberg.

Han menar också att Aurora i Göteborg visar på en förändringsvilja.

ANNONS

– Den självkritik som finns på Aurora i Göteborg är att man tar allvarligt på att det finns patienter som väljer bort dem. Nu har man fått ett uppdrag att se till att de få procenten som inte är nöjda faktiskt blir nöjda framöver.

LÄS MER:Det svenska kejsarsnittet – granskningen i korthet

LÄS MER:Kvinnorna flyr Östra sjukhuset – här hamnar de i stället

LÄS MER:Ryktet: Hit ska du inte gå om du vill ha kejsarsnitt

LÄS MER:Vårdens tävlingsmoment: Minska antalet kejsarsnitt

ANNONS